PDF
Senast publicerad:

Projektet: Rörelse på rast-finns nästa läsår på ytterligare en skola i kommunen

Sparbanksstiftelsen kom med iden om projekt rörelse på rast. Banken finansierar och RF - SISU Västra Götaland genomför arbetet med aktivitetsledare. Målet är att få fler barn att röra sig på rasterna, stärka den sociala miljön i skolan och skapa intresse för aktiveter på fritiden. Vi kan nu meddela att även Lena skola omfattas av projektet Rörelse på rast. Lindbladskolan och Hol skola omfattas sedan tidigare och kommer även fortsätta med projektet kommande läsår.

Rörelse på Rast är ett populärt inslag som pågått under läsåret på Hol skola och Lindbladskolan. En gång i veckan kommer aktivitetsledare Jesper och Louise från RF SISU till skolan och håller i rörelseaktiviteter. Oftast erbjuds flera aktiviteter där eleverna kan vara mer eller mindre självgående. Rastvärd finns alltid ute samtidigt och hjälper till att locka eleverna att vara med.

Hol skola har länge arbetat för att främja rörelse och har i och med projektet Rörelse på Rast adderat ytterligare en möjlighet till rörelse i elevernas vardag. Skolan märker stort engagemang på aktiviteterna när Jesper finns på plats och på skolan är eleverna duktiga på att aktivera sig även de andra dagarna.Mest populärt de övriga dagarna är fotboll, olika typer av jage-lekar och att klättra på vår nya klätterställning. Skolgården i Hol bjuder in till lek och rörelse, speciellt eftersom en bit skog finns på skolgården.

Lindbladskolan har arbetat med rastaktiviteter som planerats och letts av lärare fritidshem, pedagoger och kurator. Eleverna har haft möjlighet att välja minst en aktivitet som komplement till allt annat som erbjuds på skolgården. Till detta så har aktivitetsledare från SISU Louise kommit en dag i veckan och lett olika roliga aktiviteter med eleverna. Hos årskurs 4-6 har kurator varit ute på rasterna vilket gett elever möjlighet att söka samtal eller fått tips om frågor som man kan samtala med kompisar om. Lindbladskolan ser mer rörelse på eleverna än tidigare och det har lett till färre konflikter och färre elever som varit ensamma på rasterna

Sparbankstiftelsen:
-Barn och unga rör sig för lite och vi vet att rörelse ökar både koncentration och inlärningsförmåga. Och kan vi få fler att våga ta steget in i en idrottsförening, kan det leda till ett livslångt idrottande.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons