Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2017-09-14

Rätt till skolresa/skolskjuts

För att ha rätt till skoltransport eller skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i.

  • Elever som går i förskolan till och med tredje klass ska ha minst 3 kilometer mellan hemmet och skolan. (åk F-3) 3 km
  • Mellan fjärde och sjätte klass krävs minst 3 kilometer. (åk 4-6) 4 km
  • Elev i åldrarna 13-16 år, från sjunde klass till nionde klass krävs minst 5 kilometer gångväg mellan hem och skola (åk 7-9) 5 km
  • För elev i gymnasieskolan krävs 5 kilometer.

F-6 skolorna i Vårgårda strävar efter att elever och föräldrar ska kunna välja vilken skola de ska gå på. Rätten till skolskjuts påverkas av valet av skola.

Ansök om skolskjuts på blankettlänk till annan webbplats

Karta över skolskjutsområden

Skolskjutsområden

Klicka för att se kartan större

Skolskjuts kan beviljas, i enlighet med reglerna om avstånd för skolväg, till elev som väljer att gå i annan grundskola i Vårgårda än den anvisade, om transporten kan ske med linjelagda eller upphandlade skolskjutsar.

Vårgårda kommun kan ge bidrag till skolskjuts för grundskoleelever till grundskola eller friskola i annan kommun till ett belopp som högst motsvarar vad kommunen sparar på skolskjuts genom att eleven inte går i Vårgårda.

Elev kan få skolskjuts vid kortare avstånd än vad som sägs ovan om Kommunstyrelsen bedömer att skolvägen är extra trafikfarlig, om plats finns tillgänglig i skolskjuts som ändå går vägen förbi förutsatt att det inte innebär extra kostnader eller om särskilda skäl föreligger.

Följande vägarna har bedömts ha den trafikmängden att elever inte ska behöva gå på dem längre än till närmaste busshållplats:

E20, R42, Väg 1890 förbi förbi Bergstena Lena, Väg 1765 förbi Nårunga och Asklanda skolor.

Busskorten skickas ut lagom till skolstarten.

Elever som börjar skolan eller byter skola och behöver färdbevis får ett på skolan första skoldagen.

Går du i en skola i en annan kommun får du inget busskort automatiskt hemskickat första läsåret utan måste kontakta ansvarig i Vårgårda kommun.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons