Skolbuss 7 - 22 sittplatser

Alla skoldagar

Tider och hållplatser


 

07.05

Landa

 

Kvinnestad

07.12

Uddetorp

07.15

Grutlanda

07.20

Ramnaklev

07.23

Asklanda by

07.28

Asklanda skola

07.40

Ormentorp


Eklanda

 

Stenatorp


Bänatorp

08.05

Vårgårda station

08.10

Lindbladskolan

08.12

Fridhemskolan

 

 

Alla skoldagar

Tider och hållplatser


 

12.30

Asklanda skola

 

Sjötorp


Sjölid


Asklanda by


Romnefall


Grutlanda


Uddetorp


Kvinnestad


Landa

13.10

Lindbladsskolan

13.13

Fridhemskolan


Bänatorp


Hägrunga


Landa


14.20

Nårunga skola

 

Ljurhalla korsväg

 

Hökared


Korpås14.35

Asklanda skola


Asklanda by


Romnefall


Grutlanda


Uddetorp


Kvinnestad


Landa