Handläggare skolskjuts:

Tfn: 0322- 60 08 22

Epost: skolskjuts@vargarda.se

Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

0322-60 06 00

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se