PDF
Senast publicerad:

Skolkort, elevresor i gymnasieskolan

Skolkort för resor mellan hemmet och skolan ges till dig som är folkbokförd i Vårgårda kommun och/eller studerar på en gymnasieskola i Vårgårda kommun. Elever på Sundlergymnasiet får skolkort på Sundlergymnasiet.

För att få skolkort från Vårgårda kommun ska du:

  • Inte ha fyllt 20 år
  • Inte ha inackorderingstillägg

E-tjänst:Skolskjuts, Ansökan om busskort för dig som bor i Vårgårda men studerar på annan ort Länk till annan webbplats.

Studerar du på kunskapskällan i Herrljunga kommer du få ett skolkort där. Studerar du på kommunal skola i Borås ansöker du om skolkort i Borås e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Hur ska jag ansöka om skolkort ?
Du som går på Sundlergymnasiet i Vårgårda behöver inte göra något. Skolan delar ut skolkort vid skolstart. Går du på gymnasiet i annan kommun söker du i vår e-tjänst.

Om jag är folkbokförd i Vårgårda och studerar i annan kommun?
Ansök om skolkort i vår e-tjänst. Eftersom kommuner har olika rutiner gällande skolkort väljer vi att du söker och får sedan meddelande om du ska hämta kortet på Vårgårda kommun eller om du får kontakta din skola. Studerar du på kunskapskällan i Herrljunga kommer du få ett busskort där. Studerar du på kommunal skola i Borås ansöker du om skolkort i Borås e-tjänst. Länk till annan webbplats.

När får jag mitt skolkort?
Du som går på Sundlergymnasiet får skolkort vid skolstart.
Om du har ansökt om skolkort (om du går på gymnasiet på annan ort) kommer få ett meddelande om att du ska hämta ditt skolkort i kommunhuset i Vårgårda (receptionen) innan skolstart. Du kan ansöka om skolkort även efter skolstarten, men du får ingen ersättning i efterhand för de dagar du betalat dina resor. Handläggningstiden är normalt 10 arbetsdagar. Du får själv betala dina resor under handläggningstiden.

När gäller skolkortet?
Skolkortet gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 4.00-19.00 under höst- och vårtermin.Tänk på att spara skolkort under sommaren eftersom det även gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Det står fel skola på mitt skolkort, vad ska jag göra?
Du behöver inte göra någonting, kortet fungerar som det ska även om du råkar ha fått ett skolkort med fel skolnamn eller om du har bytt skola sedan du ansökte om skolbusskort.

Om jag har förlorat mitt kort?
Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar skolan om du fått kortet där eller skolskjuts@vargarda.se om du hämtat kortet på Vårgårda kommun. Då får du hjälp att spärra kortet och att beställa ett nytt. För att få nytt kort i Vårgårda kommun måste du betala en avgift på 100 kronor.

Om jag avbryter mina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun?
Om du avbryter, inte påbörjar studierna eller flyttar och därför inte längre är berättigad till skolkort ska du senast dagen efter förändringen lämna in ditt skolkort till skolan eller kommunens handläggare. Annars kommer du att debiteras enligt Västtrafiks periodkortstaxa. Byter du skola inom Vårgårda kommun behåller du ditt skolkort.Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att eventuellt få ett nytt skolkort. Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på skolskjuts@vargarda.se. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolbusskort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Om du har angivit felaktiga uppgifter?
Om du har fått ett skolkort genom att ange felaktiga uppgifter kommer du att debiteras enligt Västtrafiks månadskortstaxa.

Viktig information

  • Skolkortet är en värdehandling och är personligt. Du är ansvarig för ditt kort så var noga med att hålla reda på det.
  • Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar.
  • Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Vid oläsligt skolkort eller annat tekniskt fel
Om ditt skolkort blir oläsligt byter vi det gratis mot ett felfritt kort. För att utbyte ska kunna ske måste du kunna visa upp ditt kort.

Anslutningsbidrag
Du som har minst 6 kilometer från bostaden (folkbokföringsadressen) till närmaste hållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Du behöver ansöka om anslutningsbidrag inför varje läsår. Är du folkbokförd i Vårgårda ansöker du via formuläret "Ansökan om skolsjuts" och anger särskilda skäl. Bor du inte i Vårgårda kommun ska du ansöka hos din hemkommun.

Kontantersättning
Om du inte har tillgång till bussförbindelse kan du ansöka om kontantersättning (resebidrag). Du kan inte ha kontantersättning samtidigt som skolkort. Kontantersättning söker du hos hemkommunen. Du behöver ansöka om kontantersättning inför varje läsår. Är du folkbokförd i Vårgårda ansöker du via formuläret "Ansökan om skolskjuts" och anger uppgifter under särskilda skäl.

Har du problem med att ansöka digitalt kontakta skolskjuts@vargarda.se eller använd den blankett som finns vid ansökan av e-tjänsten

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons