Skolbuss 1

Fötene- Södra Härene- Lindbladskolan

Morgontur

Mån-Fre

Fötene Järska gården

07.05

Mo Östergården

07.12

Mo höjden

X

Broholm

07.20

Ribbingsberg Hasselkroken

07.23

Södra Härene Lassagården

07.30

Fötene Östergården

(kör in på grusvägen mån, tis)

Södra Härene Lundskullen

X

Lund Nordgården

X

Lindbladskolan

07.43

Fridhemskolan

07.45


Högstorp - Saxtorp - Lindbladskolan - Fridhemskolan

Morgontur

Mån-Fre

Högstorp Torrbacken

07.50

Tumberg Galsta

X

Saxtorp

07.55

Lund Bultaslätten

08.05

Stockholmsvägen

08.10

Lindbladskolan

08.12

Fridhemskolan

08.15

 
Vårgårda - Högstorp - Fötene

Eftermiddagstur

Mån-Fre

Mån-Fre

Lindbladskolan

13.10

14.05

Vårgårda Station

X

X

Fridhemskolan

13.15

14.10

NY Bänatorp

X

-

NY Häggrunga

X

-

NY Landa

X

-

Högstorp Torrbacken

X

X

Galstad

X

X

Stockholmsvägen

X

X

Tumberg

X

X

Saxtorp

X

X

Fötene Järskagården

X

X

Södra Härene Lundskullen

X

X

Södra Härene Lassagården

X

X

Hasselkroken Ribbingsberg

X

X

Broholm

X

X

Kviden

X

X

Mo Höjden

X

X

Mo Östergården

X

X

Fötene Östergården

X

X

Lund Nordgården

ca 13.45

ca 14.40
 Kviden
Vårgårda - Högstorp - Fötene

Eftermiddagstur

Mån, ons

Tis, Tor, fre

Lindbladskolan

16.13

15.38

Vårgårda Station

16.15

15.40

Fridhemskolan

-

15.43

Högstorp Torrbacken

X

X

Galstad

X

X

Stockholmsvägen

X

X

Tumberg

X

X

Saxtorp

X

X

Fötene Järskagården

X

X

Södra Härene Lundskulle

X

X

Södra Härene Lassagården

X

X

Hasselkroken Ribbingsberg

X

X

Broholm

X

X

Kviden

X

X

Mo Höjden

X

X

Mo Östergården

X

X

Fötene Östergården

X

X

Lund Nordgården

ca 16.50

ca 16.15