Gå till innehåll

Lust att läsa

Genom projektet Lust att läsa har vi förmånen att kunna fortbilda pedagogiks personal i berättarteknik genom föreläsning och workshop

Kerstin Lundberg/Hahn, författare, kommer i feb.-mars fortbilda pedagogisk personal genom föreläsning och workshop när det gäller ”berättarverkstadsmetodik”. Kerstin har de senaste 10 åren genomfört en lång rad workshops med fortbildning. Kerstin använder sig av detta arbetssätt för små barn, men också för låg och mellanstadieelever, där förhållningssättet med att ”ställa författarfrågor” också kan användas för att modellera olika skrivuppgifter.

Forskning visar:

80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text. För att kunna läsa och förstå en dagstidning krävs ett ordförråd på cirka 50 000 ord.

Vårgårda kommun har fått 250 000 kronor från kulturrådet för att öka kunskap om läsning hos elever, personal och föräldrar.

"Lust att läsa" är ett projekt tillsammans med biblioteket, familjecentralen och utbildning. Åldrarna som projektet omfattar är 0-9 år men vissa arrangemang kommer finnas tillgängliga från förskolan till gymnasiet. De planerade insatserna kommer att vara föreläsningar för personal, teatrar, intensivläsningsperioder, det kommer finnas bokhyllor och böcker att läsa vid sporthall och badhus.

”Lust att läsa” projektet kommer vara synligt på sociala medier för att visa på vikten av att läsa. Alla nya forskningsrön framhåller hur viktigt det är att tidigt arbeta med barns/elevers språkutveckling. Språket utvecklas när det används i skolan, i hemmet och i andra sammanhang. Att kunna använda sitt språk, läsa och skriva är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle. Att erbjudas denna förmåga är en demokratisk rättighet.

LÄSA ÄR VIKTIGT PÅ RIKTIGT!

Häng med oss uti böckernas värld.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-03
Senast uppdaterad: 2024-01-03
Sidansvarig: Sara Röjd