Gå till innehåll

Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem. Efter det träffas ni regelbundet. På så sätt får barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets förälder får avlastning.

En kontaktfamilj kan se ut nästan hur som helst. Gammal eller ung, med egna barn eller utan, boende på landet eller i en lägenhet i stan, ensamstående eller samboende. En kontaktfamilj ska ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn.

I en kontaktfamilj bor ett eeller flera barn (ofta syskon) en eller ett par helger i månaden, men det kan se lite olika ut beroende på behovet

Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Två vanliga anledningar är att barnet har ett glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver. Att få kontaktfamilj är en frivillig insats.

Exakt hur kontaktfamiljsuppdraget ser ut varierar från fall till fall då det görs en individuell prövning vid varje tillsättning. Det är kommunens individ och familjeomsorg (IFO) som tillsätter kontaktfamiljer.

IFO gör en utredning innan man kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Man ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner en väl, både från arbetslivet/studierna och från privatlivet.

Om man är intresserad av att bli kontaktfamilj är det dessutom viktigt att man har tillräckligt med tid, ork och engagemang. Det handlar om att ge av sig själv till en medmänniska som behöver stöd. Man ska ha ett engagemang och intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag enligt riktlinjer från SKL. Ersättningen består av två delar.

  • En arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för insatsen.
  • En omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka utgifterna som man kan ha i uppdraget

Kontakta familjehemssekreterare i din kommun om du vill veta mer om förutsättningarna för att bli kontaktfamilj.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Pontus Lilja