Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ackumulatortank.PDF
 2. Fil/dokument ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder
 3. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-albanska.pdf
 4. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-amhariska.pdf
 5. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-arabiska.pdf
 6. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-dari.pdf
 7. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-engelska.pdf
 8. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-finska.pdf
 9. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-jiddisch.pdf
 10. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-lulesamiska.pdf
 11. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-meaenkieli.pdf
 12. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-nordsamiska.pdf
 13. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-pashto.pdf
 14. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-persiska.pdf
 15. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-polska.pdf
 16. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-arli.pdf
 17. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-kelderash.pdf
 18. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-lovari.pdf
 19. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-ryska.pdf
 20. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-somaliska.pdf
 21. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-spanska.pdf
 22. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-svenska.pdf
 23. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-sydsamiska.pdf
 24. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-thai.pdf
 25. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-tigrinja.pdf
 26. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-turkiska.pdf
 27. PDF affisch_jamsession_vårgårda.pdf
 28. PDF Affisch A4 Pappaföreläsning 20150806.pdf
 29. PDF Affisch Maria Dufva.pdf
 30. PDF Affisch psykiatrins dag2016.pdf
 31. PDF Affisch psykiatrins dag2018.pdf
 32. PDF affisch sommaraktiviteter.pdf
 33. Fil/dokument afrikansk svinpest2.mp4
 34. Fil/dokument Aktiviteter för äldre
 35. Fil/dokument Aktiviteter och evenemang
 36. Fil/dokument Aktiviteter på höstlovet vecka 44 2018
 37. PDF Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan mandatperiod 2014-2018_Antagen KF 2016-10-12 § 109.pdf
 38. Fil/dokument Akut hjälp
 39. Fil/dokument Algutstorp förskola
 40. PDF Algutstorp inskolningshäfte.pdf
 41. Fil/dokument Alkoholhandläggare
 42. Fil/dokument Alkohol-handläggning, Bemanings-samordning och intraprenad
 43. Fil/dokument Alkohol och droger
 44. Fil/dokument Alkoholtillstånd, serveringstillstånd
 45. Fil/dokument allemansratten-inte-stora-inte-forstora.mp4
 46. Fil/dokument allemansratten-vad-ar-det.mp4
 47. Fil/dokument Allemansrätten - ta hänsyn till naturen under sommaren
 48. Fil/dokument Allmänhetens bad
 49. Fil/dokument Allmänhetens frågestund och sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 12 juni
 50. Fil/dokument Ambulerande röstmottagare
 51. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 52. Fil/dokument Anhöriga och närstående
 53. Fil/dokument Anhörigstöd
 54. Fil/dokument Anläggningar och sporthallar
 55. Fil/dokument Anmälan
 56. Fil/dokument Anmälan, kurser, avgifter
 57. Fil/dokument Anmälan av lokaler
 58. PDF Anmälan enligt Lex Sarah.pdf
 59. Fil/dokument Anmälan tillgänglig bostad
 60. Fil/dokument Anmälan till våra kurser i babysim är öppen!  
 61. Fil/dokument Anmäl evenemang
 62. Fil/dokument Anorexi och bulimi
 63. PDF ANSLAG_Protokoll_20181026.pdf
 64. PDF Anslag styrelsemöte 20180322.pdf
 65. PDF Anslag styrelsemöte 20180531.pdf
 66. PDF Anslag styrelsemöte 20181114_1.pdf
 67. Fil/dokument Ansvar och asylprocess
 68. PDF Ansökan.pdf
 69. Fil/dokument Ansökan och antagning
 70. Fil/dokument Ansökan till yrkeutbildningar öppen
 71. Fil/dokument Ansöka om bygglov
 72. Fil/dokument Ansök eller säg upp plats
 73. Fil/dokument Ansök med blankett
 74. PDF Ansökningshandlingar - Ribbingsberg 1..1.pdf
 75. PDF Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf
 76. Fil/dokument Antagande
 77. Fil/dokument Antagande
 78. PDF antagande - arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf
 79. Fil/dokument Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1
 80. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Fagrabo 1.17 m.fl.
 81. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid.pdf
 82. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid - karta.pdf
 83. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 84. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 85. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 86. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 87. PDF antagande - bullerutredning bilagor.pdf
 88. PDF antagande - bullerutredning kartor.pdf
 89. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf
 90. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf
 91. PDF antagande - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf
 92. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf
 93. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf
 94. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf
 95. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf
 96. PDF Antagande - Ganskningsutlåtande.pdf
 97. PDF antagande - geoteknisk stabilitetsutredning.pdf
 98. PDF antagande - geotekniskt PM.pdf
 99. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf
 100. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf
 101. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 102. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 103. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 104. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 105. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 106. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 107. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 108. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 109. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 110. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 111. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 112. PDF antagande - grundkarta A4.pdf
 113. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf
 114. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf
 115. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf
 116. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf
 117. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf
 118. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf
 119. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf
 120. PDF antagande - miljöteknisk undersökning.pdf
 121. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 122. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 123. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 124. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 125. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 126. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 127. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 128. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 129. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 130. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 131. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 132. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 133. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 134. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 135. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 136. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 137. PDF Antagande - Plankarta och Planbeskrivning A3.pdf
 138. PDF antagande - redovisning arkeologisk utredning.pdf
 139. PDF antagande - riskanalys.pdf
 140. PDF antagande - riskutredning.pdf
 141. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 142. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 143. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 144. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 145. PDF antagande - VA-plan.pdf
 146. PDF antagande - vibrationsutredning.pdf
 147. PDF Antagnade - Plankarta A3.pdf
 148. PDF anteckningar miljöstrategi.pdf
 149. Fil/dokument Anten och Kvinnestadssjöns FVOF
 150. PDF Arabiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 151. PDF Arabiska - Skadedjur.pdf
 152. PDF Arabiska - Skydda dig mot brand.pdf
 153. PDF Arabiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 154. PDF Arabiska - Till dig som flyttar.pdf
 155. Fil/dokument Arbeta inom Vårgårda kommun
 156. Fil/dokument Arbete
 157. Fil/dokument Arbete, studier, etablering
 158. Fil/dokument Arbetet igång på allvar
 159. Fil/dokument Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 160. PDF Arbetsmarknadsstrategi för Vårgårda kommun.pdf
 161. PDF Arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022.pdf
 162. Fil/dokument Arbetssökande?
 163. Fil/dokument Arkiv för webbsidans nyheter
 164. Fil/dokument Arombastu
 165. Fil/dokument Asfaltering på Algutstorp vecka 27-28
 166. Fil/dokument Asklanda fritidshem
 167. Fil/dokument Asklanda förskola
 168. Fil/dokument Asklanda - Ornunga
 169. Fil/dokument Asklanda skola
 170. Fil/dokument Aspberger och autism
 171. Fil/dokument A till Ö
 172. PDF Att bo i hyresrätt.pdf
 173. Fil/dokument Attefallshus med mera
 174. PDF Attest- och utbetalningsreglemente_Vårgårda.pdf
 175. Fil/dokument Att skriva anbud
 176. Fil/dokument Att tänka på vid kontakt med oss
 177. Fil/dokument Avfall
 178. Fil/dokument Avfall och miljö
 179. Fil/dokument Avfall och återvinning
 180. Fil/dokument Avfallsabonnemang
 181. Fil/dokument Avgifter, Livsmedel
 182. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn Folköl och tobak
 183. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering
 184. Fil/dokument Avgifter och regler barnomsorg
 185. Fil/dokument Avlopp
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons