Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-08-31

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ackumulatortank.PDF
 2. Fil/dokument ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder
 3. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-albanska.pdf
 4. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-amhariska.pdf
 5. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-arabiska.pdf
 6. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-dari.pdf
 7. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-engelska.pdf
 8. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-finska.pdf
 9. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-jiddisch.pdf
 10. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-lulesamiska.pdf
 11. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-meaenkieli.pdf
 12. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-nordsamiska.pdf
 13. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-pashto.pdf
 14. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-persiska.pdf
 15. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-polska.pdf
 16. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-arli.pdf
 17. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-kelderash.pdf
 18. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-romani-lovari.pdf
 19. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-ryska.pdf
 20. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-somaliska.pdf
 21. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-spanska.pdf
 22. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-svenska.pdf
 23. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-sydsamiska.pdf
 24. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-thai.pdf
 25. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-tigrinja.pdf
 26. PDF aer-du-utsatt-foer-vald-i-en-naera-relation-turkiska.pdf
 27. PDF affisch_jamsession_vårgårda.pdf
 28. PDF Affisch A4 Pappaföreläsning 20150806.pdf
 29. PDF Affisch Maria Dufva.pdf
 30. PDF Affisch psykiatrins dag2016.pdf
 31. PDF Affisch psykiatrins dag2018.pdf
 32. Fil/dokument afrikansk svinpest2.mp4
 33. Fil/dokument Aktiviteter för äldre
 34. Fil/dokument Aktiviteter och evenemang
 35. PDF Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan mandatperiod 2014-2018_Antagen KF 2016-10-12 § 109.pdf
 36. Fil/dokument Akut hjälp
 37. Fil/dokument Algutstorp förskola
 38. PDF Algutstorp inskolningshäfte.pdf
 39. PDF Algutstorp inskolningshäfte med anteckningsrad 2020.pdf
 40. Fil/dokument Alkoholhandläggare
 41. Fil/dokument Alkohol-handläggning, Bemanings-samordning och intraprenad
 42. Fil/dokument Alkohol och droger
 43. Fil/dokument Alkoholtillstånd, serveringstillstånd
 44. Fil/dokument allemansratten-inte-stora-inte-forstora.mp4
 45. Fil/dokument allemansratten-vad-ar-det.mp4
 46. Fil/dokument Allemansrätten - ta hänsyn till naturen
 47. Fil/dokument Allmänhetens bad
 48. Fil/dokument Angående stängning av restaurang Kastanjen
 49. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 50. Fil/dokument Anhöriga och närstående
 51. Fil/dokument Anläggningar och sporthallar
 52. Fil/dokument Anmälan
 53. Fil/dokument Anmälan, kurser
 54. Fil/dokument Anmälan av lokaler
 55. PDF Anmälan enligt Lex Sarah.pdf
 56. Fil/dokument Anmälan tillgänglig bostad
 57. Fil/dokument Anmälan till simskola, lek & plask, babysim och vattenträning öppnar 7 oktober
 58. Fil/dokument Anmälan Vårgårdamässan 2020
 59. Fil/dokument Anmäl evenemang
 60. Fil/dokument Anorexi och bulimi
 61. Fil/dokument Anpassad energirådgivning i coronatider
 62. PDF ANSLAG_Protokoll_20181026.pdf
 63. PDF ANSLAG Protokoll 2019-11-08.pdf
 64. PDF Anslag styrelsemöte 20180322.pdf
 65. PDF Anslag styrelsemöte 20180531.pdf
 66. PDF Anslag styrelsemöte 20181114_1.pdf
 67. Fil/dokument Ansvar och asylprocess
 68. PDF Ansökan.pdf
 69. Fil/dokument Ansökan och antagning
 70. PDF Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg).pdf
 71. Fil/dokument Ansökan till Vi har en idé
 72. Fil/dokument Ansökan till yrkeutbildningar öppen
 73. Fil/dokument Ansöka om bygglov
 74. Fil/dokument Ansök eller säg upp plats
 75. Fil/dokument Ansök med blankett
 76. PDF Ansökningshandlingar - Ribbingsberg 1..1.pdf
 77. PDF Ansökningshandlingar Siene 6..4 - Telefonmast samt två teknikbodar.pdf
 78. Fil/dokument Antagande
 79. Fil/dokument Antagande
 80. PDF antagande - arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf
 81. Fil/dokument Antagande av detaljplaner för Johannedal och Staren 1
 82. Fil/dokument Antagande av detaljplan för Fagrabo 1.17 m.fl.
 83. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid.pdf
 84. PDF antagande - bedömning av vegetationens framtid - karta.pdf
 85. PDF antagande - behovsbedömning.pdf
 86. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 87. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 88. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 89. PDF antagande - bullerutredning.pdf
 90. PDF antagande - bullerutredning bilagor.pdf
 91. PDF Antagande - bullerutredning kartor.pdf
 92. PDF antagande - bullerutredning kartor.pdf
 93. PDF Antagande - bullerutredning rapport.pdf
 94. PDF Antagande - dagvattenutredning.pdf
 95. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf
 96. PDF antagande - dagvattenutredning.pdf
 97. PDF antagande - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf
 98. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf
 99. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf
 100. PDF antagande - fastighetsförteckning.pdf
 101. PDF Antagande - Fastighetsförteckning.pdf
 102. PDF Antagande - Ganskningsutlåtande.pdf
 103. PDF antagande - geoteknisk stabilitetsutredning.pdf
 104. PDF Antagande - geotekniskt PM.pdf
 105. PDF antagande - geotekniskt PM.pdf
 106. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf
 107. PDF antagande - geoteknisk utredning.pdf
 108. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 109. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 110. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 111. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 112. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 113. PDF antagande - granskningsutlåtande.pdf
 114. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 115. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 116. PDF Antagande - Granskningsutlåtande.pdf
 117. PDF Antagande - granskningsutlåtande.pdf
 118. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 119. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 120. PDF antagande - grundkarta A3.pdf
 121. PDF Antagande - grundkarta A3.pdf
 122. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf
 123. PDF antagande - grundkarta A4.pdf
 124. PDF Antagande - Grundkarta A4.pdf
 125. PDF antagande - grundkarta N.pdf
 126. PDF antagande - grundkarta S.pdf
 127. PDF Antagande - historisk inventering verksamheter.pdf
 128. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf
 129. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf
 130. PDF antagande - illustrationskarta A3.pdf
 131. PDF Antagande - Illustrationskarta A3.pdf
 132. PDF antagande - illustrationskarta A4.pdf
 133. PDF Antagande - illustrationskarta A4.pdf
 134. PDF Antagande - kompletterande miljöteknisk undersökning 2.pdf
 135. PDF Antagande - kompletterande milljötekisk undersökning 1.pdf
 136. PDF antagande - miljöteknisk undersökning.pdf
 137. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 138. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 139. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 140. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 141. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 142. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 143. PDF antagande - planbeskrivning.pdf
 144. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 145. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 146. PDF Antagande - Planbeskrivning.pdf
 147. PDF Antagande - planbeskrivning.pdf
 148. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 149. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 150. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 151. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 152. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 153. PDF antagande - plankarta A3.pdf
 154. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 155. PDF Antagande - Plankarta A3.pdf
 156. PDF Antagande - plankarta A3.pdf
 157. PDF Antagande - Plankarta och Planbeskrivning A3.pdf
 158. PDF antagande - PM avvattning.pdf
 159. PDF antagande - PM buller.pdf
 160. PDF antagande - PM geoteknik.pdf
 161. PDF antagande - PM geoteknik veoneer.pdf
 162. PDF antagande - PM markmiljö.pdf
 163. PDF Antagande - provtagningsplan.pdf
 164. PDF antagande - redovisning arkeologisk utredning.pdf
 165. PDF Antagande - riskanalys.pdf
 166. PDF antagande - riskanalys.pdf
 167. PDF antagande - riskutredning.pdf
 168. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 169. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 170. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 171. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 172. PDF antagande - samrådsredogörelse.pdf
 173. PDF Antagande - samrådsredogörelse.pdf
 174. PDF antagande - VA-plan.pdf
 175. PDF antagande - vibrationsutredning.pdf
 176. PDF Antagande - översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf
 177. PDF Antagnade - Plankarta A3.pdf
 178. PDF anteckningar miljöstrategi.pdf
 179. Fil/dokument Anten och Kvinnestadssjöns FVOF
 180. Fil/dokument Använd bibliotekets bokinkast dygnet runt
 181. PDF Arabiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 182. PDF Arabiska - Skadedjur.pdf
 183. PDF Arabiska - Skydda dig mot brand.pdf
 184. PDF Arabiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 185. PDF Arabiska - Till dig som flyttar.pdf
 186. Fil/dokument Arbeta inom Vårgårda kommun
 187. Fil/dokument Arbete
 188. Fil/dokument Arbete, studier, etablering
 189. Fil/dokument Arbete mot kränkande behandling
 190. Fil/dokument Arbetet igång på allvar
 191. Fil/dokument Arbetsmarknad och vuxenutbildning
 192. PDF Arbetsmarknadsstrategi för Vårgårda kommun.pdf
 193. PDF Arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022.pdf
 194. Fil/dokument Arbetssökande?
 195. PDF arkeologisk utredning.pdf
 196. Fil/dokument Arkiv för webbsidans nyheter
 197. PDF Arkivreglemente Vårgårda kommun.pdf
 198. Fil/dokument Asklanda fritidshem
 199. Fil/dokument Asklanda förskola
 200. Fil/dokument Asklanda - Ornunga
 201. Fil/dokument Asklanda skola
 202. PDF ASK-Plan mot diskriminering ock kränkande behandling-H19.pdf
 203. Fil/dokument Asperger och autism
 204. Fil/dokument A till Ö
 205. PDF Att ansöka till kurser hos vuxenutbildningen.pdf
 206. PDF Att bo i hyresrätt.pdf
 207. Fil/dokument Attefallshus med mera
 208. PDF Attest- och utbetalningsreglemente_Vårgårda.pdf
 209. Fil/dokument Att skriva anbud
 210. Fil/dokument Att tänka på vid kontakt med oss
 211. Fil/dokument Avfall
 212. Fil/dokument Avfall och miljö
 213. Fil/dokument Avfall och återvinning
 214. Fil/dokument Avfallsabonnemang
 215. Fil/dokument Avfallshantering för företag
 216. Fil/dokument Avgifter, Livsmedel
 217. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn Folköl och tobak
 218. Fil/dokument Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering
 219. Fil/dokument Avgifter och betalning
 220. Fil/dokument Avgifter och regler barnomsorg
 221. Fil/dokument Avläsningshistorik
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons