PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Parkering
 2. Fil/dokument Parkeringsnorm
 3. PDF Parkeringsnorm för Vårgårda kommun.pdf
 4. Fil/dokument Parkeringstillstånd
 5. Fil/dokument Paviljongens förskola
 6. Fil/dokument PCB
 7. Fil/dokument Pedagogiskt material om matsvinn
 8. PDF Pekbok.pdf
 9. PDF Persiska - Att bo i hyresrätt.pdf
 10. PDF Persiska - Skadedjur.pdf
 11. PDF Persiska - Skydda dig mot brand.pdf
 12. PDF Persiska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 13. PDF Persiska - Till dig som flyttar.pdf
 14. Fil/dokument Personalavdelning
 15. Fil/dokument Personlig assistans
 16. Fil/dokument Personligt ombud
 17. Fil/dokument PIE.htc
 18. PDF planbeskrivning.pdf
 19. PDF planbeskrivning.pdf
 20. PDF planbeskrivning.pdf
 21. PDF Planbeskrivning Algutstorp laga kraft.pdf
 22. PDF Planbeskrivning björkängen.pdf
 23. PDF Plan diskriminering och kränkande behandling, Nårunga.pdf
 24. Fil/dokument Planerad gallring av Kesberget
 25. PDF Plan för intern kontroll 2020.pdf
 26. PDF Plan för introduktionsprogram.pdf
 27. PDF Plan för ökad måluppfyllelse 2017.pdf
 28. PDF Plan Hols förskola 2014-2015.pdf
 29. PDF Plan Introduktion o utv ny chef V-H 2016-2017.pdf
 30. PDF plankarta.pdf
 31. PDF plankarta.pdf
 32. PDF plankarta A3.pdf
 33. PDF Plankarta Algutstorp laga kraft A3.pdf
 34. PDF Plankarta björkängen.pdf
 35. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Asklanda.pdf
 36. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol fritidshem.pdf
 37. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Hol skola.pdf
 38. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017.pdf
 39. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20182019.pdf
 40. PDF PLan mot diskriminering och kränkande behandling Algutstorp förskola - 2016 - .pdf
 41. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Asklanda.pdf
 42. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eken och Fridhems förskola 2015 .pdf
 43. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga.pdf
 44. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola.pdf
 45. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nårunga förskola -H17.pdf
 46. PDF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerbo förskola 2015.pdf
 47. PDF Plan mot diskriminering skola fritids lå 14-15.pdf
 48. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola.pdf
 49. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019.pdf
 50. PDF Plan mot kränkande behandling Asklanda förskola 2019 2020.pdf
 51. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019.pdf
 52. PDF Plan mot kränkande behandling Hol förskola 2019 2020.pdf
 53. PDF Plan mot kränkande behandling Hols skola.pdf
 54. PDF Plan mot kränkande behandling Lena förskola 2014-2015.pdf
 55. PDF Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem.pdf
 56. PDF Plan mot kränkande behandlin likabehandlingsplan 15-16 Fridhem nr 2 pdf_1.pdf
 57. Fil/dokument Planprogram Fagrabo
 58. PDF Planprogram Fagrabo - Planområde.pdf
 59. PDF Planprogram för Vårgårda centrum_Antagen KF 190814 § 153.pdf
 60. Fil/dokument Planprogram för Vårgårda centrum antaget i kommunfullmäktige
 61. Fil/dokument Planprogram Vårgårda centrum
 62. PDF PM avvattning.pdf
 63. PDF PM avvattning.pdf
 64. PDF PM buller.pdf
 65. PDF PM buller.pdf
 66. PDF PM geoteknik.pdf
 67. PDF PM geoteknik.pdf
 68. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 69. PDF PM geoteknik veoneer.pdf
 70. PDF PM Geoteknisk utredning.pdf
 71. PDF PM markmiljö.pdf
 72. PDF PM markmiljö.pdf
 73. PDF POL1734_Folder_Vapenamnesti_Webb.pdf
 74. Fil/dokument Polen-Sverige, fotboll och flykt från Förintelsen - 16 mars
 75. PDF Policy för arbetsmiljö.pdf
 76. PDF Policy för ekonomistyrning beslutad.pdf
 77. PDF Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering.pdf
 78. PDF Policy för internkontroll.pdf
 79. PDF Policy för intraprenad.pdf
 80. PDF Policy för pension.pdf
 81. PDF Policy för pension (2).pdf
 82. PDF Policy för upphandling.pdf
 83. PDF Policy mobiler 2017 jan.pdf
 84. PDF Polisens registerutdrag.pdf
 85. Fil/dokument Polisen varnar för Vishing
 86. Fil/dokument Politisk ordlista
 87. Fil/dokument POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)
 88. Fil/dokument Poängdagen 2018
 89. Fil/dokument Poängplan BF
 90. Fil/dokument Poängplan EK
 91. Fil/dokument Poängplan FT
 92. Fil/dokument Poängplan GS
 93. Fil/dokument Poängplan HA
 94. Fil/dokument Poängplan IN
 95. Fil/dokument Poängplan NA
 96. Fil/dokument Poängplan SA
 97. Fil/dokument Poängplan TE
 98. Fil/dokument Poängplan VO
 99. Fil/dokument Praktisk information
 100. PDF Presentation 18 jan - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 101. PDF Press_jamsessions2.1_vgda_16nov.pdf
 102. Fil/dokument Press och informationsmaterial
 103. Fil/dokument Priser
 104. Fil/dokument Problem i familjen
 105. Fil/dokument Problem i skolan
 106. Fil/dokument Process för översiktsplan
 107. PDF Produktblad LOV-24hvo20190425.pdf
 108. PDF Produktblad LOV-Living Care.pdf
 109. PDF Produktblad LOV-Vårgårda kommun.pdf
 110. Fil/dokument Program
 111. Fil/dokument Program
 112. PDF Program_2015_utskrift.pdf
 113. PDF Program aktiviteter Trevnaden sept och okt..pdf
 114. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2018.pdf
 115. PDF Programblad cykelhelgen i Vårgårda2019.pdf
 116. PDF Programblad framtidsdagen 2017.pdf
 117. PDF Programblad framtidsdagen 2018.pdf
 118. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2016.pdf
 119. PDF Program cykelhelgen i Vårgårda2017.pdf
 120. PDF Program Fagrabo 190508_rev0607.pdf
 121. Fil/dokument Program för aktiviteter
 122. PDF Program för framtidens äldreomsorg i Vårgårda.pdf
 123. PDF program-för-mässan.pdf
 124. PDF Program mot våldsbejakande extremism.pdf
 125. PDF program-och-uställarlista.pdf
 126. PDF Program till Fördjupad översiktsplan - Småstaden Vårgårda 2040_antagen KF 2017-11-08 § 133.pdf
 127. PDF Program Vargardamote18.pdf
 128. Fil/dokument Program våren 2020
 129. Fil/dokument Projektet tar semester
 130. Fil/dokument Projektet är avslutat
 131. Fil/dokument Projektet är igång
 132. Fil/dokument Projekt Framtidens Centrum
 133. Fil/dokument PromoSVE169-H264.mp4
 134. PDF Promoting health in adolescents preventing the use of tobacco.pdf
 135. PDF Protokoll ITVT 2019-09-16.pdf
 136. PDF Protokoll KF 2018-01-17 Scannat.pdf
 137. PDF Protokoll KF 2019-01-16.pdf
 138. PDF Protokoll KF 2019-12-11.pdf
 139. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2018-04-11.pdf
 140. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-10.pdf
 141. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-17.pdf
 142. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-07.pdf
 143. PDF Protokoll kommunfullmäktige 2019-11-06.pdf
 144. PDF Protokoll Kommunfullmäktige 2020-02-19.pdf
 145. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-07.pdf
 146. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf
 147. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 148. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-05-23.pdf
 149. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-06-20.pdf
 150. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 151. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26.pdf
 152. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-24.pdf
 153. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-21.pdf
 154. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-19.pdf
 155. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-30.pdf
 156. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-27.pdf
 157. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-03-27.pdf
 158. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-24.pdf
 159. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-29.pdf
 160. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-19.pdf
 161. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-08-28.pdf
 162. PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-25.pdf
 163. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-10-23.pdf
 164. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-27.pdf
 165. PDF Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-18.pdf
 166. Fil/dokument Protokoll kommunstyrelsen 27 november 2019
 167. PDF Protokoll kommunstyrelsen omedelbar justering 2019-10-23.pdf
 168. Word Protokoll MN LoO 200114O.docx
 169. PDF Protokoll MN LoO 200218O.pdf
 170. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miiljö 2018-04-19.pdf
 171. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-01-25.pdf
 172. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-02-22.pdf
 173. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-03-22.pdf
 174. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-05-28.pdf
 175. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-06-28.pdf
 176. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-09-17.pdf
 177. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-10-22.pdf
 178. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-13.pdf
 179. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-19_1.pdf
 180. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2018-12-20.pdf
 181. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-01-31.pdf
 182. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-02-28.pdf
 183. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-03-28.pdf
 184. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-04-25.pdf
 185. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-05.pdf
 186. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-06-27 S.pdf
 187. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-08-29.pdf
 188. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-09-26.pdf
 189. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-10-31.pdf
 190. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2019-12-19.pdf
 191. PDF Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2020-01-30.pdf
 192. PDF Protokoll Myndighetsnämnden bygg och miljö 2019-11-28.pdf
 193. Fil/dokument Protokoll Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2020-02-18
 194. Fil/dokument Protokoll sammanträde kommunfullmäktige 19 februari 2020
 195. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2018-11-13.pdf
 196. PDF Protokoll servicenämnd ekonomi och personal 2019-03-06.pdf
 197. PDF Protokoll Servicenämnd ekonomi och personal 2019-09-16.pdf
 198. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-03-07.pdf
 199. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2018-05-14.pdf
 200. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2018-09-12..pdf
 201. PDF Protokoll servicenämnden ekonomi och personal 2019-05-13.pdf
 202. PDF Protokoll Servicenämnden ekonomi och personal 2019-11-11.pdf
 203. PDF Protokoll Servicenämnden IT Växel Telefoni 2018-05-14.pdf
 204. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-03-07.pdf
 205. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 206. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 207. PDF Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-11-13 med bilaga.pdf
 208. PDF Protokoll servicenämnd ITVäxelTelefoni 2019-03-06.pdf
 209. PDF Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund 2019-09-11.pdf
 210. Fil/dokument Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 2020-02-05
 211. PDF Protokoll styrelse 20171213.pdf
 212. PDF Protokoll styrelse Sjurhärads samordningsförbund 20200205.pdf
 213. PDF Protokollsutdrag §133 Detaljplan för E20 förbi Vårgårda - antagande.pdf
 214. PDF Protokollsutdrag § 153 Detaljplan för Hyvlaren.pdf
 215. PDF protokoll ägarsamråd 20180322.pdf
 216. Fil/dokument Prövning av rätten till insatser
 217. Fil/dokument Psykisk ohälsa
 218. Fil/dokument Psykos
 219. Fil/dokument PUA:s Bowling
 220. Fil/dokument PUA-hallen (ishall)
 221. Fil/dokument Pågående detaljplaner
 222. Fil/dokument Pågående och kommande upphandling i Vårgårda
 223. Fil/dokument Pågående och planerade upphandlingar
 224. Fil/dokument Pågående planer och projekt
 225. Fil/dokument Påverka en fråga
 226. Fil/dokument Påverka politiken
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons