PDF
Senast publicerad:

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Rapport DVU 2017.pdf Pdf.
 2. Fil/dokument Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet
 3. Fil/dokument Rapportering av farligt avfall
 4. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf Pdf.
 5. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf Pdf.
 6. Fil/dokument Rastning av hund
 7. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 8. Fil/dokument Regeringen
 9. Fil/dokument Registrera din brunn och få ett bättre skydd
 10. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf Pdf.
 11. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf Pdf.
 12. PDF Reglemente för enskilda vägbelysningsföreningar.pdf Pdf.
 13. PDF Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal, antagen KF § 139 2019-10-09.pdf Pdf.
 14. PDF Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022.pdf Pdf.
 15. PDF Reglemente för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg antaget av KF 2022-12-14 § 153.pdf Pdf.
 16. PDF Reglemente myndighetsnämnd bygg o milö jrevidering 20110622.pdf Pdf.
 17. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 18. PDF Regler för avyttring av inventarier och utrustning.pdf Pdf.
 19. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf Pdf.
 20. PDF Regler för bidrag av enskilda vägar 2019.pdf Pdf.
 21. PDF Regler för flaggning i Vårgårda kommun.pdf Pdf.
 22. PDF Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf.
 23. PDF Regler för föreningsbidrag.pdf Pdf.
 24. PDF Regler för föreningsbidrag reviderad 2021.pdf Pdf.
 25. PDF Regler för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse antaget av KS 2021-05-26 § 120.pdf Pdf.
 26. PDF Regler för kontroll av etablering.pdf Pdf.
 27. PDF Regler för partistöd 2019-2022.pdf Pdf.
 28. PDF Regler för tjänsteinstrument i musikskolan.pdf Pdf.
 29. PDF Regler för tomtkö.pdf Pdf.
 30. Fil/dokument Regler för upphandling
 31. PDF Regler för uppvaktning av förtroendevalda.pdf Pdf.
 32. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf Pdf.
 33. Fil/dokument Rehabbad
 34. PDF REMISS.pdf Pdf.
 35. PDF Remiss - Förordnande av ombud enligt begrav.pdf Pdf.
 36. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Artillerigatan.pdf Pdf.
 37. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Hobergs väg Postgårdsbacken.pdf Pdf.
 38. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Lagmansholm.pdf Pdf.
 39. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Skarins väg.pdf Pdf.
 40. PDF Remiss VA-verksamhetsområde Dagvatten 2021 Östadkulle.pdf Pdf.
 41. Fil/dokument Renhållningsavdelningen påbörjar abonnemangskontroll
 42. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 43. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf Pdf.
 44. PDF Renhållningstaxa 2019 Vårgårda.pdf Pdf.
 45. PDF Renhållningstaxa 2020.pdf Pdf.
 46. PDF Renhållningstaxa 2022.pdf Pdf.
 47. PDF Renhållningstaxa 2023.pdf Pdf.
 48. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 49. Fil/dokument Resesätt och regler
 50. Fil/dokument Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst
 51. Fil/dokument Res smart
 52. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 53. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 54. Fil/dokument Resultat från enkät om vad invånarna tycker om tekniska tjänster och service
 55. PDF Resultatrapport KKIK.pdf Pdf.
 56. Excel Resultatrapport kritik på teknik.xlsx Excel.
 57. Fil/dokument Resursenhet
 58. Fil/dokument Returmera till enfamiljshushåll kommer att upphöra
 59. PDF Reviderat förslag.pdf Pdf.
 60. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf Pdf.
 61. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf Pdf.
 62. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf Pdf.
 63. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf Pdf.
 64. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf Pdf.
 65. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf Pdf.
 66. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf Pdf.
 67. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf Pdf.
 68. Fil/dokument Riksdagen
 69. Fil/dokument Riksfärdtjänst
 70. Fil/dokument Riksintressen
 71. PDF Riktlinje ekonomiskt bistånd.pdf Pdf.
 72. PDF Riktlinje för bidrag till inackordering.pdf Pdf.
 73. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf Pdf.
 74. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter 20190901 .pdf Pdf.
 75. PDF Riktlinje för ekonomiskt bistånd.pdf Pdf.
 76. PDF Riktlinje för fördelning av platser på inriktning på nationella program i gymnasieskolan.pdf Pdf.
 77. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf Pdf.
 78. PDF Riktlinje för socialtjänstens arbete med bostadslöshet.pdf Pdf.
 79. PDF Riktlinje för vård och omsorgsavgifter .pdf Pdf.
 80. PDF Riktlinje om utsläpp av avloppsvatten från industri_2020.pdf Pdf.
 81. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf Pdf.
 82. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf Pdf.
 83. PDF Riktlinjer färdtjänst rev 2020 (002).pdf Pdf.
 84. PDF Riktlinjer för alkoholservering.pdf Pdf.
 85. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf Pdf.
 86. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 87. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf Pdf.
 88. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf Pdf.
 89. PDF Riktlinjer för informationssäkerhet - Vårgårda kommun.pdf Pdf.
 90. PDF Riktlinjer för intern kontroll.pdf Pdf.
 91. PDF Riktlinjer för intern kontroll 2022-04-04.pdf Pdf.
 92. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 93. PDF Riktlinjer för lönesättning Vårgårda kommun.pdf Pdf.
 94. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf Pdf.
 95. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf Pdf.
 96. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola.pdf Pdf.
 97. PDF Riktlinjer för rätten att välja skola (003).pdf Pdf.
 98. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf Pdf.
 99. PDF Riktlinjer för skolpliktsbevakning.pdf Pdf.
 100. PDF Riktlinjer för skälig levnadsnivå i äldreomsorgen.pdf Pdf.
 101. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf Pdf.
 102. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf Pdf.
 103. PDF Riktlinjer för visselblåsarfunktion.pdf Pdf.
 104. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf Pdf.
 105. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf Pdf.
 106. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf Pdf.
 107. PDF Riktlinjer skolskjuts.pdf Pdf.
 108. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf Pdf.
 109. PDF riskanalys.pdf Pdf.
 110. PDF Riskutredning.pdf Pdf.
 111. PDF riskutredning.pdf Pdf.
 112. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 113. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 114. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf Pdf.
 115. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf Pdf.
 116. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf Pdf.
 117. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf Pdf.
 118. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf Pdf.
 119. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf Pdf.
 120. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf Pdf.
 121. Fil/dokument Råd och stöd
 122. Fil/dokument Råd och stöd
 123. Fil/dokument Råd och stöd
 124. Fil/dokument Råd och stöd
 125. Fil/dokument Råd och stöd
 126. Fil/dokument Råd och stöd
 127. Fil/dokument Råd och stöd
 128. PDF Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina.pdf Pdf.
 129. PDF Råd vid oro barn.pdf Pdf.
 130. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf Pdf.
 131. Fil/dokument Rätt till skolskjuts
 132. Fil/dokument Rörelse på rast
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons