Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Samarbetspartners
 2. Fil/dokument Samhällsbyggnad
 3. Fil/dokument Samhälls- orientering
 4. Fil/dokument Samhällsplanering och trafik
 5. Fil/dokument Samhällsutveckling och planering
 6. Fil/dokument Samhällsvetenskapliga programmet
 7. Fil/dokument Samhällsviktig verksamhet
 8. Fil/dokument Sammanfattning av dialogmöte om bostadsbyggnation vid Ornungasjön
 9. PDF Sammanfattning av Synpunkter - Dialogmöte förhandsbesked Lommared 1 15.pdf
 10. Fil/dokument Sammanhållen bebyggelse
 11. PDF sammanställning av tidig dialog 2020-02-18.pdf
 12. PDF Sammanställning av workshop.pdf
 13. PDF Sammanställning EST v33 2019.pdf
 14. PDF Sammanställning EST v37 2019.pdf
 15. PDF sammanställning fokusgrupper.pdf
 16. PDF sammanställning medborgardialog framtiden äldreboende.pdf
 17. PDF Sammanställning Miljömålsindikatorer 2016.pdf
 18. PDF sammnfattning enkät.pdf
 19. Fil/dokument Samråd
 20. Fil/dokument Samråd
 21. Fil/dokument Samråd 2 för detaljplan för E20 förbi Vårgårda
 22. PDF Samråd - Arkeologisk utredning slutmeddelande.pdf
 23. PDF Samråd - Behovsbedömning av miljöbedömning.pdf
 24. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 25. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 26. PDF Samråd - Bullerutredning.pdf
 27. PDF Samråd - Bullerutredning 2013-02-06.pdf
 28. PDF Samråd - Bullerutredning bilagor 2013-02-06.pdf
 29. PDF Samråd - Bullerutredning del 1.pdf
 30. PDF Samråd - Bullerutredning del 2.pdf
 31. Fil/dokument Samråd detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.
 32. Fil/dokument Samråd detaljplan för Staren 1
 33. PDF Samråd - Enkel gatu- VA- och dagvattenutredning.pdf
 34. PDF Samråd - Fastförteckning.pdf
 35. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 36. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 37. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 38. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 39. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 40. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 41. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 42. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 43. PDF Samråd - Fastighetsförteckning.pdf
 44. Fil/dokument Samråd för detaljplan för Hallaberget
 45. Fil/dokument Samråd för detaljplan Hyvlaren 5 m.fl.
 46. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 47. PDF Samråd - Geotekniskt PM.pdf
 48. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 49. PDF Samråd - Geoteknisk undersökning.pdf
 50. PDF Samråd - Grundkarta.pdf
 51. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 52. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 53. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 54. PDF Samråd - Grundkarta A3.pdf
 55. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 56. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 57. PDF Samråd - Grundkarta A4.pdf
 58. PDF Samråd - Illustrationskarta.pdf
 59. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 60. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 61. PDF Samråd - Illustrationskarta A3.pdf
 62. PDF Samråd - Miljöteknisk undersökning.pdf
 63. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 64. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 65. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 66. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 67. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 68. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 69. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 70. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 71. PDF Samråd - Planbeskrivning.pdf
 72. PDF Samråd - Planbeskrivning kv Björkängen.pdf
 73. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 74. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 75. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 76. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 77. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 78. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 79. PDF Samråd - Plankarta A3.pdf
 80. PDF Samråd - Plankarta A4.pdf
 81. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 82. PDF Samråd - Plankarta illustrationskarta A3.pdf
 83. PDF Samråd - Plan- och illustrationskarta.pdf
 84. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum_Högupplöst.pdf
 85. PDF Samråd - Planprogram Vårgårda centrum.pdf
 86. PDF Samråd - Rapport 6117-C Bullerkartor_1.pdf
 87. PDF Samråd - Rapport 6117-C Vårgårda centrumutveckling Trafikbullerutredning.pdf
 88. PDF Samråd - Redovisning arkeologisk utredning.pdf
 89. PDF Samråd - Riskanalys.pdf
 90. Fil/dokument Samrådsmöte och detaljplan
 91. PDF samrådsredogörelse.pdf
 92. PDF Samrådsredogörelse.pdf
 93. PDF Samrådsredogörelse planprogram Fagrabo_190508.pdf
 94. PDF Samrådsredogörelse - Planprogram för Vårgårda centrum_190528.pdf
 95. PDF Samråd - VA-plan.pdf
 96. Fil/dokument Samtal och anhörigcafé
 97. Fil/dokument Samverkan
 98. Fil/dokument Samverkan
 99. Fil/dokument Samverkan för unga till arbete
 100. PDF Samverkansavtal Polis_kommun Vrgrda -16.pdf
 101. PDF samverkansöverenskommelse.pdf
 102. Fil/dokument Sandsjön runt
 103. PDF scan.pdf
 104. PDF Scannat protokoll 2018-09-16.pdf
 105. PDF Scannat protokoll KD 2018-03-14.pdf
 106. PDF Scannat protokoll KF 200115.pdf
 107. PDF Scannat protokoll KF 20019-10-09.pdf
 108. PDF Scannat protokoll KF 2018-02-14.pdf
 109. PDF Scannat protokoll KF 2018-05-09.pdf
 110. PDF Scannat protokoll KF 2018-06-13.pdf
 111. PDF Scannat protokoll KF 2018-12-05.pdf
 112. PDF Scannat Protokoll KF 2019-02-20.pdf
 113. PDF Scannat protokoll KF 2019-04-10.pdf
 114. PDF Scannat protokoll KF 2019-05-08.pdf
 115. PDF Scannat protokoll KF 2019-06-12.pdf
 116. PDF Scannat protokoll KF 2019-08-14.pdf
 117. PDF Scannat protokoll KF 2019-09-11.pdf
 118. PDF Scannat protokoll KS 2018-01-31.pdf
 119. PDF Scannat protokoll KS 2018-04-25.pdf
 120. PDF Scannat protokoll KS 20200129.pdf
 121. PDF Scannat protokoll onsdagsräkning.pdf
 122. Fil/dokument Schacksatsningen på Lena skola gav resultat igen!
 123. Fil/dokument Schema Barnskötare
 124. Fil/dokument Schema Gruv
 125. Fil/dokument Schema Gymn
 126. Fil/dokument Schema Vård och omsorg
 127. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v40-44
 128. Fil/dokument Schema Vård och omsorg v45-52
 129. Fil/dokument Scouternas återvinningsarbete visar att vi behöver tänka på hur vi skräpar ner
 130. Fil/dokument script.js
 131. Fil/dokument Senaste notiser
 132. Fil/dokument SeniorBio nytt datum, Torsdag 12dec
 133. Fil/dokument Seniorträffar och Seniorfester
 134. Fil/dokument Servering av alkoholdrycker på särskilt boende
 135. Fil/dokument Servering till allmänheten
 136. Fil/dokument Service för studerande
 137. Fil/dokument Service och tjänster
 138. Fil/dokument Sevesoverksamhet
 139. Fil/dokument Sevärdheter
 140. Fil/dokument Sexuella övergrepp
 141. PDF SF_Vårgårda_Algutstorp.pdf
 142. Fil/dokument SFI - svenska för invandrare
 143. Fil/dokument Simhall
 144. Fil/dokument Simhall och bad
 145. Fil/dokument Simskola
 146. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 147. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 148. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 149. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 150. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 151. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 152. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 153. Fil/dokument Sjukanmälan och ledighet
 154. Fil/dokument Sjukvård och tandvård
 155. Fil/dokument Sju sjöars led
 156. Fil/dokument Självkänsla
 157. Fil/dokument Självmordstankar
 158. Fil/dokument Självskadebeteende
 159. PDF Skadedjur i hemmet.pdf
 160. Fil/dokument Skapa din egen bok
 161. Fil/dokument Skicka faktura till Vårgårda kommun
 162. Fil/dokument Skidspår
 163. Fil/dokument Skilsmässa
 164. Fil/dokument Skolavslutningar i Vårgårdas skolor våren 2019
 165. Fil/dokument Skolfrånvaro
 166. PDF Skolinspektionen 2015.pdf
 167. Fil/dokument Skolresa och skolskjuts
 168. Fil/dokument Skolresa och skolskjuts
 169. PDF Skolskjuts+2011-06-08.pdf
 170. Fil/dokument Skolstart i Vårgårda hösttermin 2018
 171. PDF SkolupptagningsomradenA4.pdf
 172. PDF Skydda dig mot brand.pdf
 173. Fil/dokument Skyddsrumsinformation
 174. Fil/dokument Skydd vid olyckor
 175. Fil/dokument Skötselråd boende på arabiska
 176. Fil/dokument Skötselråd boende på svenska
 177. Fil/dokument Skötselråd boende på tigrinska
 178. PDF slam.pdf
 179. Fil/dokument Slamtömning
 180. PDF Slutdokument Cykelvägnätsberedningen.pdf
 181. Fil/dokument Slutet sällskap - serveringstillstånd
 182. PDF slutrapport.pdf
 183. Fil/dokument Släktforskning
 184. Fil/dokument smartmenu.css
 185. Fil/dokument Socialtjänst
 186. PDF solvärme.PDF
 187. PDF Somaliska - Att bo i hyresrätt.pdf
 188. PDF Somaliska - Skadedjur.pdf
 189. PDF Somaliska - Skydda dig mot brand.pdf
 190. PDF Somaliska - Sortera dina sopor rätt.pdf
 191. PDF Somaliska - Till dig som flyttar.pdf
 192. Fil/dokument Sommarhönorna har kommit till Kullingshemmet!
 193. Fil/dokument Sommarlovsskola
 194. Fil/dokument Sommartider på biblioteket
 195. Fil/dokument Sophämtning
 196. PDF Sortera dina sopor rätt.pdf
 197. Fil/dokument Sortera matavfall
 198. PDF Sorteringsguide 2017 Vårgårda kommun .pdf
 199. Fil/dokument Sotning och brandskydd
 200. Fil/dokument Specialkost i skolan
 201. Fil/dokument Spola endast ned toapapper i toalettstolen
 202. PDF Sport som är inne_2015.pdf
 203. Fil/dokument Språkcafé
 204. Fil/dokument Starkare skydd för dina uppgifter
 205. Fil/dokument Starta företag
 206. Fil/dokument Startskede
 207. PDF Startskede - Avstämning planuppdrag.pdf
 208. PDF Startskede - Utredning inför exploatering av kv. Björkängen.pdf
 209. Fil/dokument step4.css
 210. Fil/dokument Storleksguide avfallskärl
 211. PDF Storsjön_150601.pdf
 212. PDF storsjön.pdf
 213. Fil/dokument Storsjön i Horla
 214. Fil/dokument Strandskydd
 215. PDF Strategi för Kultur och fritid.pdf
 216. PDF Strategi integration.pdf
 217. PDF Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf
 218. Fil/dokument Strategisk planering och utveckling
 219. PDF Strategi ökad måluppfyllelse.pdf
 220. Fil/dokument Streama film
 221. Fil/dokument Stress
 222. Fil/dokument Studentbalen på Bjertorp slott. En alldeles, alldeles underbar afton..
 223. Fil/dokument Studiebesök
 224. Fil/dokument Studie- och yrkesvägledning
 225. Fil/dokument Studiestöd, studiekeonomi
 226. Fil/dokument Studievägledning
 227. Fil/dokument Stuga i Kvinnestad
 228. Fil/dokument Stuga i Nårunga
 229. Fil/dokument Stuga i Tarabo
 230. Fil/dokument Stuga Mellomgården
 231. Fil/dokument Stuga vid Säveån
 232. Fil/dokument Stuga vid Vittene Säteri
 233. Fil/dokument Stugor och rum
 234. Fil/dokument Stängning av verksamheter och infört besöksförbud till boende och LSS
 235. Fil/dokument Stängningsdagar och semester
 236. Fil/dokument Stöd enligt LSS
 237. Fil/dokument Stöd till barn och unga
 238. Fil/dokument Stöd till familjer
 239. Fil/dokument Störande fåglar
 240. Fil/dokument Störningar, kris och beredskap
 241. Fil/dokument Sundlergymnasiet
 242. Fil/dokument Sundlergymnasiet i Ulricehamnsbacken
 243. Fil/dokument Sundlerhälsan
 244. Fil/dokument Sven-Ingvars genom tiderna, 5 november
 245. Fil/dokument Sven-Ingvars genom tiderna, 5 november
 246. Fil/dokument Svinpest - Ett hot mot tamgrisar och vildsvin, ofarligt för människor
 247. Fil/dokument Svårt att läsa
 248. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 249. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 250. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 251. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 252. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 253. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 254. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 255. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 256. Fil/dokument Synpunkter och klagomål
 257. Fil/dokument Så använder du lyssnafunktionen ReadSpeaker
 258. Fil/dokument Så arbetar vi
 259. Fil/dokument Så arbetar vi
 260. Fil/dokument Så arbetar vi
 261. Fil/dokument Så arbetar vi
 262. Fil/dokument Så arbetar vi
 263. Fil/dokument Så arbetar vi
 264. Fil/dokument Så arbetar vi
 265. Fil/dokument Så arbetar vi
 266. Fil/dokument Så arbetar vi
 267. Fil/dokument Så arbetar vi
 268. Fil/dokument Så arbetar vi
 269. Fil/dokument Så arbetar vi
 270. Fil/dokument Så arbetar vi
 271. Fil/dokument Så arbetar vi
 272. Fil/dokument Så arbetar vi
 273. Fil/dokument Så arbetar vi
 274. Fil/dokument Så förmedlas bostäder till nyanlända
 275. Fil/dokument Så går ett möte till
 276. Fil/dokument Så gör du med soporna
 277. Fil/dokument Så här fungerar kommunen
 278. Fil/dokument Så här gör du ditt skolval
 279. Fil/dokument Så kontaktar du kommunen
 280. Fil/dokument Så söker du i diariet
 281. Fil/dokument Säkerhet, möjlighet och framtid med IT-teknik – Aruba!
 282. Fil/dokument Säkringar ARABISK version-.mp4
 283. Fil/dokument Säkringar Engelsk version-.mp4
 284. Fil/dokument Säkringar fransk version-.mp4
 285. Fil/dokument Säkringar SOMALISK.mp4
 286. Fil/dokument Säkringar svensk korrigerad.mp4
 287. Fil/dokument Säkringar TIGRINSK.mp4
 288. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 11 december
 289. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 11 mars
 290. Fil/dokument Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 8 maj
 291. Fil/dokument Särskild utbildning för vuxna
 292. Fil/dokument Särskilt boende
 293. Fil/dokument Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV
 294. Fil/dokument Särskola
 295. PDF Säven_150601.pdf
 296. PDF Säveån Finnatorp_150601.pdf
 297. Fil/dokument Södra Härene
 298. Fil/dokument Sök feriejobb – ett första steg in i yrkeslivet
 299. Fil/dokument Sök feriejobb – ett första steg in i yrkeslivet
 300. Fil/dokument Sökresultat
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons