Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-01-03

Felanmälan

Vatten och avlopp

Fel utanför din fastighetsgräns på vatten-och avloppsledningar: 
Telefon: 0706-35 41 25

Vattenmätare

Fel på vattenmätare:
Telefon: 0322-60 05 52

Vägar och gator

Fel utanför din fastighetsgräns på gator och vägar med kommunalt underhåll: 
Dagtid: 0322-60 06 00, vinterjour: 0709-16 56 49

Gatubelysning

I Vårgårda och Östadkulle tätort ansvarar kommunen för gatubelysningen. Om tre lampor eller fler i följd är trasiga, anmäls detta till kommunen som ser till att de lagas inom en vecka.

När kontrolleras belysningen?

Anmälan kan göras på:
Telefon: 0322- 60 06 45 eller  E-post: kommunen@vargarda.se

Sophämtning

Ring Ragn-Sells: 
Telefon: 010-723 40 00

Återvinningsstationer

Om återvinningsstationen är full eller om den är skräpig:
Tfn. 0200-88 03 11.

Larmnumret gäller för hela landet och är kostnadsfritt. Den som ringer behöver bara tala om var återvinningsstationen ligger. Det är företaget Förpackningsinsamlingen som ansvarar för stationerna.

Matförgiftning

Kontakta kommunens miljöinspektör, 0322-60 06 00

Klotter och skadegörelse

Vårgårda kommun har nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. När du upptäcker förekomst av klotter eller annan skadegörelse, anmäl detta via länken nedan.

Anmälan om klotter och/eller skadegörelse

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons