Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-09-22

Kontakt Utbildning och barnomsorg

Skolchef förskola och grundskola

Malin Lindberg

E-post: Malin.lindberg@vargarda.se

Tfn: 0322-60 07 04

Utvecklingsledare

Lena Asthré

E-post: lena.asthre@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 03

Utbildningsassistent

Linda Lilja

E-post: linda.lilja@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 02

Handläggare/Administratör

Sara Röjd

E-post: sara.rojd@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 22

Ped processhandledare

Lena Hacker

E-post: lena.hacker@vargarda.se

Tfn: 0733-25 61 06

Barn- och elevhälsochef

Johanna Lundén

E-post: johanna.lunden@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 89

 

Gymnasieskola

Verksamhetschef gymnasieskola och musikskola

Thomas Johansson

E-post: thomas.johansson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 86


Sundlergymnasiet

Rektor

Maria Eriksson Svanberg

E-post: maria.eriksson-svanberg@vargarda.se

Tfn: 0322-60 09 88

 

Gymnasiesärskola

Rektor

Maria Eriksson Svanberg

E-post: maria.eriksson-svanberg@vargarda.se

Tfn: 0322-60 09 88

 

Vuxenutbildning

Rektor

Åsa Nätterlund

E-post: asa.natterlund@vargarda.se

T
fn. 0322-60 08 58

 

Musikskolan

Musikledare

Erik Larsson

E-post: erik.larsson@vargarda.se

Tfn. 0322-60 09 25

 

Högstadieskola

Gullhögskolan

Rektor

Linda Davidsson

E-post: linda.davidsson@vargarda.se

Tfn: 0733-57 51 08

Rektor

Thomas Stenseke Larsson

E-post: Thomas.stenseke-larsson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 69

Grundsärskola 7-9

Rektor

Linda Davidsson

E-post: linda.davidsson@vargarda.se

Tfn: 0733-57 51 08

 

Låg och Mellanstadieskolor

Lindbladskolan

Tf Rektor 4-6

Sture Wängberg

E-post: sture.wangberg@vargarda.se

Tfn: 0322- 60 09 29

Rektor F-3

Malin Norlander

E-post: malin.norlander@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 23

Fridhemskolan

Rektor

Marie Wallberg

E-post: marie.wallberg@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 67

Nårunga skola

Rektor

Frida Skoog

E-post: frida.skoog@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 51

Asklanda skola

Rektor

Maria Ekström

E-post: maria.ekstrom@vargarda.se

Tfn: 0322-60 06 12

Hol skola

Rektor

Stina Ekdahl

E-post: stina.ekdahl@vargarda.se

Tfn: 0322-63 01 10

Lena skola

Rektor

Karin Mattsson Johansson

E-post: karin.mattsson-johansson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 69

 

Förskolor

Nårunga förskola

Rektor

Frida Skoog

E-post: frida.skoog@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 51

Algutstorp förskola

Rektor

Daniel Hallenrud

E-post: daniel.hallenrud@vargarda.se

Tfn: 0322-60 09 13

Västerbo Förskola

Rektor

Agneta Augustsson

E-post: agneta.augustsson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 20

Asklanda förskola

Rektor

Maria Ekström

E-post: maria.ekstrom@vargarda.se

Tfn: 0322-60 06 12

Lena förskola

Rektor

Karin Mattsson Johansson

E-post: karin.mattsson-johansson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 05 69

Hol förskola

Rektor

Stina Ekdahl

E-post: stina.ekdahl@vargarda.se

Tfn: 0322-63 01 10

Björkhyddans förskola

Rektor

Rikard Lindgren

E-post: rikard.lindgren@vargarda.se

Tfn: 0322-60 09 36

Kesbergs förskola

Rektor

Rikard Lindgren

E-post: rikard.lindgren@vargarda.se

Tfn: 0322-60 09 36

Tånga Hed förskola

Rektor

Agneta Augustsson

E-post: agneta.augustsson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 20

Paviljongens förskola

Rektor

Agneta Augustsson

E-post: agneta.augustsson@vargarda.se

Tfn: 0322-60 08 20

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons