PDF
Senast publicerad:

Kontakt Vård och Omsorg

Tf Verksamhetschef vård och omsorg

Carina Bergman

E-post: carina.bergman1@vargarda.se
Tfn: 0322-60 04 22

Myndighet

Enhetschef

Malin Hummel

E-post: malin.hummel@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 63

Hemtjänst

Enhetschef

Tf Catrin Knudsen

E-post: catrin.knudsen@vargarda.se
Tfn: 0322-60 04 77

Tf Maria Eliasson

E-post: maria.eliasson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 08 16

Daniel Lindström

E-post: daniel.lindstrom@vargarda.se
Tfn: 0322-60 06 40

Nattorganisation

Enhetschef - Natt och Bemanning

Tf Åse Carlström

E-post: ase.carlstrom@vargarda.se
Tfn: 0322-60 08 64

Kullingshemmet, särskilt boende

Enhetschef - Asken och Linden

Eva Bjelkengren-Tingsén

E-post: eva.bjelkengren-tingsen@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 79

Enhetschef - Almen, Björken och Korttiden

Eritrea Bairu

E-post: eritrea.bairu@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 27

Vårgården, särskilt boende

Enhetschef

Mattias Nygård

E-post: mattias.nygard@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 31

Hälso- och sjukvårdsenheten

Enhetschef

Ulrika Bergman

E-post: ulrika.bergman@vargarda.se
Tfn: 0322 - 60 07 59


Kökschef

Gerd Bergström

Tfn: 0322-60 07 25

Kostchef

Jonas Mårtensson

E-post: jonas.martensson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 42

Restaurang Kastanjen

Tfn: 0322 - 60 07 44

Fotvård

Tfn: 0322-60 07 52

Socialbibliotikarie

Per Englund

Tlf: 0322 - 60 36 67

Dagverksamhet Träffen

Tfn: 0768 - 75 01 07

Dagcentral Trevnaden

Tfn. Samordnare: 0708-735060

Anhörigstöd

Vakant

E-post:
Tfn:


LSS-enheten, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Enhetschef funktionshinder

Caroline Ahlén,
E-post: caroline.ahlen@vargarda.se
Tfn. 0322-600 791 och

Jeanette Olausson Thérn,
E-post: jeanette.olausson.thern@vargarda.se
Tfn: 0322-600 773.

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Maria Andersson

E-post: maria.a.andersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 07

SAS, socialt ansvarig samordnare

Ann-Christine Andersson

E-post: ann-christine.andersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 66

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons