Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-09-01

Kontakt Vård och Omsorg

Vård- och Omsorgschef

TF Gunnel Wessbo

E-post: gunnel.wessbo@vargarda.se
T
fn: 0322-60 07 21

Hemtjänst

Enhetschef

Mattias Nygård

E-post: mattias.nygard@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 37

Roland Mattsson

E-post: roland.mattsson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 06 40

Kullingshemmet, särskilt boende

Enhetschef - Asken och Björken

Eva Bjelkengren-Tingsén

E-post: eva.bjelkengren-tingsen@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 79

Enhetschef - Almen och Linden

Evelyn Blomstrand

E-post: evelyn.blomstrand@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 27

Kökschef

Vakant

E-post:
Tfn: 0322-60 07 42

Restaurang Kastanjen

Tfn: 0322 - 60 07 44

Fotvård

Tfn: 0322-60 07 52

Aktivitetshandledare

Robert Almqvist

E-post: robert.almqvist@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 50

Vårgården, särskilt boende

Enhetschef

Catharina Ehlersson

E-post: Catharina.ehlersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 31

Dagverksamhet Träffen

Tfn: 0322- 60 07 41

Dagcentral Trevnaden

Tfn. 0322-62 38 15

Anhörigstöd

Vakant

Hälso- och sjukvårdsenheten

Enhetschef

Ewa Rydenstam-Norlin

E-post: ewa.rydenstam-norlin@vargarda.se
Tfn: 0322 - 60 07 59

 

LSS-enheten, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Enhetschef funktionshinder

Tove Wallin

E-post:tove.wallin@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 91

 

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gunnel Wessbo

E-post: gunnel.wessbo@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 07

 

SAS, socialt ansvarig samordnare

Ann-Christine Andersson

E-post: ann-christine.andersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 66

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons