PDF
Senast publicerad:

Lida FVOF och Sävens FVOF

Lena fiske

Gäller för sjöarna:

Säven, Malsjön, Sandsjön, Lilesjö, Björsjön, Hindsjön, Stora och lilla Tränningen, Baståsasjön, med mellamliggande vattendrag, samt Säveån med tillflöden uppströms Säven inom Vänga socken och nedströms Säven till bron vid Sävsjöos inom Ljurs socken. Rönnåsaån med tillflöden uppströms Säven till tämta bygräns, Gräddån upptill hemmanet Klinten och Vingreå från kraftsstationen vid Äne 13:6 till Säven, samt tillrinnande vattendrag inom berörda skifteslag.

Fiskekort gäller inte för:

Fiske i Torvån, Lövåsasjön. Gamsån och Rölsbäcken uppströms Vänga mosse

Förbjudet att fiska:

Fiske är förbjudet i Björsjön och Hindsjön under tranornas häckningsperiod

Fiskesorter:

Abborre, Gädda, Gös och Mört

Max antal fiskar (fångst):

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt):

Metspö, Kastspö och pimpelspö. Fiskekortet gäller för högst 10 angeldon.

Övrigt:

Fiske är förbjudet i Björsjön och Hindsjön under tranornas häckningsperiod.

Gös - fiskeförbud 15 maj - 15 juni. Minimimått på gös 45 centimeter.

Fiskekort:

https://www.ifiske.se/ Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons