PDF
Senast publicerad:

Yxnås

Yxnås naturreservat omfattar huvudsakligen odlingsmarkerna till torpen Yxnås och Brännåsen där man med hjälp av odling, slåtter och bete bevarar områdets karaktär av intensivt utnyttjat torplandskap.

Den kuperade terrängen har bidragit till att odlingslandskapet fått behålla sin karaktär. Den allmänna målsättningen för reservatet är, att med hjälp av odling, slåtter och bete bevara områdets karaktär, samt att gynna floran och då i första hand ängsfloran i området.

Förändringarna i markerna är blygsamma, jämfört med hur bondens marker i övriga områden omvandlas under ett århundrade. För att återskapa torpepokens ängsmarker utfördes röjningar i slutet av 1970-talet och slåttern återupptogs på 2,5 hektar. Floran är ovanligt rik. Utrotningshotade arter sås med grödan och den årliga slåttern bidrar till blomsterprakten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons