PDF
Senast publicerad: 2018-06-26

Natur- och kulturstig

Natur- och Kulturstigen är 12,4 km lång. Vårgårda kommun är en av de mest fornminnestäta kommunerna i Västsverige och kan med natur- och kulturstig visa upp flera stoltheter i tätortens närhet. Natur- och kulturstigen lyfter fram mycket av det som vi Vårgårdabor är stolta över, vår natur och vårt kulturarv.

Leden som går runt Vårgårda tätort, som längst till Olstorp och den nya golfbanan. Man kan utgå varifrån man vill, men tänkta start- eller slutstationer är antingen Flaskeberget söder om Kullings-Skövde kyrka eller Algutstorp kyrka där det finns större informationstavlor om ledens sträckning och kartor att ta med sig.
Även på Tånga camping finns en sådan tavla.

Stigen är markerad med orange färg, företrädesvis på stolpar, och går här och var i obanad terräng som är mindre lämpad för barnvagnar och förbjuden för motorfordon. Grova skor eller stövlar är att rekommendera. Man kan gå hela leden eller delar av den, allt efter eget tycke.

Vill man gå runt hela banan får man räkna med ytterligare 2,8 km stadsvandring för att komma tillbaka till utgångsstället. Toaletter finns vid Algutstorps kyrka och vid Kullings Skövde nya gravkapell.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons