PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Ornunga museum och Kyrkebol

Välkommen till Ornunga museum och Kyrkebol

Ornunga museum består av flera byggnader. Den äldsta är utan tvivel Ornunga gamla kyrka från tidigt 1200-tal. Kyrkan renoverades och tillbyggdes i början av 1700-talet och sedan dess har inga ändringar gjorts.

Takmålningarna från 1600-talet är intressanta liksom den spricka, i östra väggen vid koret, som orsakades av en jordbävning under den sista ordinarie gudstjänsten som hölls den 23 oktober 1904. Bland inventarierna märks två träskulpturer från 1200-talet. Den ena visar Maria med barnet.

Kyrkan har inte varit i bruk sedan 1904 och överläts 1905 på Svältornas Fornminnesförening.

Museigården Kyrkebol invid kyrkan inrymmer mangårdsbyggnad, ladugård, ryggåsstuga och kölna - allt tidstypiskt bevarat - och dessutom rikliga samlingar av gamla bruksföremål, redskap, stenåldersföremål, böcker m.m. Här hålls guidningar och aktivitetsdagar. Missa inte Ornunga nya kyrka och Ornungalabyrinten.

För visning av museet och gamla kyrkan i Ornunga:

Marianne Lindh 0322-661176, 070-7738677 eller mail bjornebro@gmail.com.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons