Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Gravfältet i Hol


Upplev Hols kulturhistoriska områden!

Hols gärde och Hols hed är Sävens dalgångs största och främsta fornlämningsområde. Här finns också en vandringsled på ca 4 km.

Hols gärde och Hols hed är Sävedalens största och främsta fornlämningsområde. Största intresset knyts till det stora järnåldersgravfältet som består av inte mindre än 140 fornlämningar från järnåldern 500 f.Kr. - 1050 e.Kr. Bland dessa finns en domarring, två resta stenar och en mängd mindre och större gravhögar.

Längre österut ligger högar av större dimensioner; enstaka eller i grupper inom en yta av 7-8 hektar. I söder har höjden sargats av grustäkter, men i övrigt för området ett ståtligt intryck, inte minst genom de röjningar som gjorts på gravfältet.

En stor koncentration av gravar finns på åsen "Hols gärde". Gärdet domineras av ca 135 högar, vackert välvda och försedda med rännor runt kanten, vilket kan vara uttryck för en hög social status. Med undantag av Storehög, som ligger i ett öppet läge på krönet av åsen, återfinns huvuddelen av fornlämningarna i skogsmark. I och vid kyrkan några meter åt söder finns två runstenar.

Vandringsleden på ca 4 km går mestadels längs vägar, skogsvägar och stigar. Start och mål vid kyrkan i Hol. Leden är lila/vit markerad och betraktas som barnvagnsvänlig men ej handikappsvänlig. Möjlighet finns att parkera vid gravfälten.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons