PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Yxnås Naturreservat

Yxnås- härligt strövområde i gammalt odlingslandskap

Underbar natur med en rik fauna. Området slås med lie en gång per år för att bevara de unika ängsmarkerna. I hjärtat av området finns ett gammalt soldattorp. Här kan man som gäst kan gå in i och skriva i gästboken. På bänken vid stugans solsida smakar en kopp kaffe och en smörgås extra gott!

Yxnås härliga landskap är perfekt för vandringar och upptäcktsfärder.

Yxnås naturreservat omfattar huvudsakligen odlingsmarkerna till torpen Yxnås och Brännåsen. Med hjälp av odling, slåtter och bete bevarar man områdets karaktär av intensivt utnyttjat torplandskap samt gynnar floran, och då i första hand ängsfloran, i området.

Den kuperade terrängen har bidragit till att odlingslandskapet fått behålla sin karaktär och förändringarna i markerna är blygsamma, jämfört med hur bondens marker i övriga områden omvandlas under ett århundrade.

För att återskapa torpepokens ängsmarker utfördes röjningar i slutet av 1970-talet och slåttern återupptogs på 2,5 hektar. Floran är ovanligt rik, här odlar man korn och andra grödor med inslag av de åkerogräs som förr var vanliga. I linåkern växer linsjärja. Alla dessa arter är idag mycket sällsynta. Åkrarna plöjs delvis med hjälp av häst och besås för hand.

På markerna runt omkring hittar man blodnäva, gräset spärrlosta, bergjohannesört, kungsmynta och trollsmultron. I skuggan under lövträden vid foten av bergbranterna växer hässlebrodd, trolldruva, backskafting och lundbräsma.

Kör från Vårgårda genom Horla mot Kärtared. Stanna på parkering på vänster sida och följ markerad stig genom skogen.



Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons