Gå till innehåll

Nyckelfri hemtjänst för fastighetsägare och hyresvärdar

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och förbättrar servicen för den som har hemtjänst. Hemtjänstens nycklar ersätts av en digital nyckel och den enskilde kan fortsätta att använda sin nyckel. Här får du som är fastighetsägare och hyresvärd information om vad nyckelfri hemtjänst innebär för dig.

För portlås innebär ett digitalt lås att en digital nyckel monteras på insidan av entrén. Det är bara behörig personal som kan använda det digitala låset. För övriga hyresgäster eller besökare gäller samma upplåsning som innan install­ationen av det digitala portlåset.

Den digitala nyckeln är personlig och fungerar tillsammans med kommunens tjänstemobil. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. Nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varpå de blir obrukbara efter önskad tid. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord.

Det digitala låssystemet för entrésystem som Vårgårda kommunanvänder heter Carelock ACE Gate. Låsenheten monteras på insidan av lokalens port. Porten låses upp när låsenheten tar emot en digital nyckel från hemtjänstpersonalens mobiltelefon. All information överförs trådlöst till och från låset via Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy).

Carelock ACE Gate kan användas med eller utan batteri, och det finns flera olika varianter.

Installation av nyckelfria lås

Montering av digitala lås sker i samband med att en person beviljas hemtjänstinsatser, om det inte redan finns installerat i huset. Installationen görs av behöriga installatörer.

För en bostadsdörr tar arbetet 15–20 minuter. Monteringen ger inga skador på dörren. De originalde­lar som monteras bort från bostadsdörren kommer att förvaras i personens hem i en uppmärkt förslut­ningsbar låda. Detta för att låset ska kunna återställas i samma skick det var innan vredet byttes, om hemtjänstinsatser upphör. Du som hyresvärd avgör om du vill förvara originaldelarna på annat sätt.

Digitala portlås installeras endast i de fastigheter som redan har portlås och där det dessutom bor hyresgäster med hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm. Digitala portlås syns inte från utsidan och gör ingen åverkan på entréer, portar eller annan passage där de monteras. Anslutning sker på befintligt el-lås.

Kommunen står för kostnaden

De digitala låsen kostar inget för dig som hyresvärd, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Vårgårda kommun.

Reservnyckel i säkert förvar

Kommunen behöver ha en reservnyckel, både till hyresgäster och till eventuell port. Dessa förvaras tryggt och säkert hos kommunen

Kostar det något?

Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare och inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Vårgårda kommun.

Krävs det godkännande?

Ja, Vårgårda kommun behöver ett skriftligt godkännande från fastighetsägare för att kunna genomföra installation av digitala portlås. En blankett för samtycke finns i kommunens e-tjänst.

Blir det någon åverkan på dörrar?

Nej, det blir ingen åverkan på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras.

Påverkar det hemförsäkringen?

Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten. Prata med ditt försäkrings­bolag om du vill vara helt säker. Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Om insatser från kommunens hemtjänst upphör för den boende, åter­ställs porten i samma skick den var innan det digitala låset installerades.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson