Gå till innehåll

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur smittor kan undvikas.

Kommunen arbetar förebyggande för att förhindra smitta i sitt tillsynsarbete av exempelvis verksamheter som hanterar livsmedel. Sjukdomar kan spridas mellan objekt och människa, eller mellan djur och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel

  • livsmedel
  • ventilationsanläggningar
  • vattenanläggningar utomhus
  • vattenanläggningar inne i fastigheter
  • andra vatteninstallationer
  • vilda djur
  • livsmedelsproducerande djur
  • skadedjur
  • sällskapsdjur.

Sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa kallas för zoonoser. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella, campylobakter, papegojsjuka, harpest och EHEC.

Om du misstänker att du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom ska du omdedelbart vända dig till sjukvården för undersökning. Du är skyldig att följa läkarens förhållningsregler och lämna upplysningar om vart smittan kan ha kommit ifrån och vart den kan ha förts vidare till sjukvården.

Tillsynsansvar

Det är flera myndigheter delar på ansvaret för tillsyn av smittskydd. Det är bland annat kommunen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddstillsynen och arbetet leds av den smittskyddsläkare som ska finnas i varje landsting. Kommunen ska, i samverkan med smittskyddsläkaren, vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga på det lokala planet för att förhindra smittspridning.

Kommunens tillsyn

Arbetet med smittskydd ingår i flera av kommunens tillsynsområden. Vid ansökan om tillstånd för enskilt avlopp ställer vi olika krav för att minska risk för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar. Vid tillsynen på våra förskolor ställer vi krav på rutiner för hygien och vid misstänkt matförgiftning tar vi prover och utreder orsaken.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson