Gå till innehåll

Hembygd och byalag

Hembygdsföreningar och byalag

Vårgårda kommun har ett rikt föreningsliv och många ideella krafter som aktivt deltar i arbetet kring sina respektive hembygder. De vanligaste formerna för detta är via hembygdsföreningar och/eller byalag som på olika sätt arbetar för bygden.

Hembygdsföreningar

Hembygdsrörelsen är en folkrörelse i Sverige som arbetar med att tillvarata och visa lokala traditioner och folkkultur. Verksamheten bygger på medlemmarnas ideella insatser. Alla byalag och hembygdsföreningar har inte egna hemsidor. Men i kommunens föreningsregister går det att hitta kontaktuppgifter till de allra flesta.

I Vårgårda finns följande hembygdsföreningar:

Byalag

Ett byalag är den institution som invånarna i en by kan välja att organisera sig i. Förr i tiden hade byalagen en juridisk funktion och utsåg sändebud till sockenstämman, alltså föregångarna till dagens kommunfullmäktigeledamöter. Men i nutid är funktionen mest social med exempelvis arrangemang som midsommarfirande, valborgsfirande, julmarknad och trivselkvällar på programmet. Men det finns ännu byalag och byföreningar som fungerar som rådgivande instans i kommunala och regionala frågor.

I Vårgårda finns följande byalag:

  • Algutstorp sockens byalag,
  • Asklanda Ornunga byalag
  • Kvinnestad-Landa byförening
  • Lida byalag
  • Nårunga byalag

Alla byalag och hembygdsföreningar har inte egna hemsidor. Men i kommunens föreningsregister går det att hitta kontaktuppgifter till de allra flesta.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Charlott Klug