Gå till innehåll

Vårgårda kommun har tagit fram ett nytt arbetssätt för trygghetssamordning

Kommunen har tagit fram ett nytt arbetssätt för trygghetssamordning och inrapportering av otrygghetsskapande händelser och platser. Detta nya arbetssätt ersätter kommunens tidigare arbete med EST (Effektiv Samordning för ökad Trygghet). Arbetet har skett i samverkan mellan kommunens säkerhetschef Mikael Vårhall, kommunens GIS-samordnare Marie Malmquist och systemleverantören för kommunens GIS-system.

Projektet har innefattat framtagande av en app, granskningskarta för inrapporterade händelser och en dashboard för att kunna se både karta men även statistik över inrapporterade händelser. Bakgrunden till projektet är lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft 1 juli i år där kommunerna fick ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Projektet startades våren 2023 då arbetet med att bygga upp appen började. Mikael kom med önskemål om vilka frågor och svarsalternativ som ska finnas i appen. Marie och systemleverantörens konsult byggde sedan upp appen i kommunens GIS-system utifrån önskemålen från Mikael.

När appen var byggd och fått godkänt från Mikael gick projektet i augusti över i testfas där appen testades i nästan tre månader av en pilotgrupp bestående av fyra fastighetsskötare. Under avstämningsmötena kom pilotgruppen med sina synpunkter på vad som funkar bra och vad som bör ändras och andra upptäckter de gjort när de använt appen.

Det har fortlöpande skett uppdateringar i appen för att åtgärda de saker som pilotgruppen och Mikael sett vid användning.

Både Mikael och Marie tycker att feedbacken från pilotgruppen varit väldigt positiv genom hela testperioden och de har jobbat på med att rapportera in händelser och det har varit ett mycket bra samarbete.

Appen är nu redo att lanseras bredare och tanken är att fler från kommunen, näringsliv, föreningsliv med flera ska kunna rapportera in händelser samt att brottsstatistik från polisen ska kunna läggas in.

Marie lyfter fram att det här projektet och produkterna som kommit av det är ett väldigt bra exempel på när vi använder system vi redan har istället för att köpa in nya, när de befintliga kan uppfylla de krav som finns.

Ett väldigt bra projekt som även visar på hur bra samarbetet kan fungera över verksamhetsgränserna då det i projektet varit personer från tre olika interna verksamheter och det har gett ett väldigt bra samarbete och utbyte av kunskap för varandras verksamheter och yrkesroller.

Genom att Marie även jobbar för Herrljunga kommun har projektet körts samtidigt i båda kommunerna och man har även kunnat dela med sig av tankar kring appen och kartorna mellan kommunerna vilket är väldigt positivt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-30
Senast uppdaterad: 2023-11-30
Sidansvarig: Pontus Lilja