Gå till innehåll

Vårgårda kommun fortsätter samarbetet med Generation Pep

logotyp Generation pep

Pep Kommun är ett pilotprojekt som startade 2021. I projektet har Generation Pep tillsammans med Vårgårda kommun och ytterligare fem utvalda kommuner, arbetat för att skapa en vägledning för kommuner som vill arbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Nu går projektet in i nästa fas och välkomnar ännu fler kommuner in i projektet

Fokuset för Pep Kommun läggs på våra barn och unga, särskilt kring betydelsen av mat och fysisk aktivitet i deras liv. I arbetet utgår man från befintlig forskning och ny kunskap för att utmana och förändra nuvarande system och strukturer. Målet är att bidra till utvecklingen av området och att skapa vägledning och stöd för implementering för alla 290 kommuner i Sverige, samt andra aktörer som arbetar med att förbättra hälsan hos barn och unga inom mat och fysisk aktivitet i den kommunala kontexten.

”De flesta förutsättningarna för barn och ungas hälsa skapas lokalt, i våra kommuner. Därför är det folkhälsoarbete och de främjande insatser som görs i den kommunala kontexten av central betydelse för en god hälsoutveckling såväl lokalt som för samhället i stort”, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Arbetet med pep Kommun syftar till att skapa en röd tråd mellan flera olika delar av kommunen där barn och ungas hälsa ska genomsyra många olika arenor. Det finns en tydlig målsättning att kommunen själva ska hitta de arbetssätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten.

”Frågorna om kost och rörelse har kommit upp högre upp på agendan, och blivit tydligare i styrning och ledning sedan vi blev en Pep kommun.” säger Charlott Klug, folkhälsostrateg och processledare för Generation Pep i Vårgårda kommun. ”Det ska bli spännande att se vad nästa steg för med sig och inte minst att Vårgårda får vara en källa till inspiration och ett gott exempel för alla de nya kommunerna som kommer med i projektet under 2024-2025”

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att alla barn och unga ska ha rätten och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv, genom att sprida kunskap och skapa engagemang i hela samhället. Med gemensamma kraftansträngningar vill Generation Pep att Sverige ska må bättre. Bakom initiativet står Kronprinsessparet och en rad samhällsaktörer, allt ifrån företag, universitet, myndigheter, stiftelser och ideella organisationer.

Läs mer på www.generationpep.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-03
Senast uppdaterad: 2024-01-03
Sidansvarig: Pontus Lilja