Gå till innehåll

Planering kring nytt äldreboende i Vårgårda

© Grafik på planering

Vårgårda kommun planerar för ett nytt äldreboende med 100 lägenheter i Vårgårda.

Vårgårda växer och antalet äldre i behov av plats på särskilt boende för äldre förväntas öka, säger Vård- och omsorgschef Ulrika Bergman. Vi behöver se till att vi kan möta det utökade behovet.

Det nya boendet ska ligga där Kullingshemmet ligger idag och delar av befintliga byggnader behöver rivas innan nya byggnader kan uppföras. Byggnationen planeras till två etapper för att göra det så bra som möjligt för de som bor där idag. Verksamheten planerar för att kunna bereda plats i befintliga lokaler och göra eventuella omflyttningar så smidiga som möjligt.

Förstora bilden

© Etappindelning karta

Vi har haft informationsmöte för personalen och vi har informerat både boende och anhöriga som berörs, beskriver Ulrika Bergman.

Projektet har pågått under en tid och flera olika yrkesgrupper och intressenter har varit med och tagit fram underlag för hur det nya boendet ska byggas. Kommunen har haft en referensgrupp bestående av personal som arbetar inom äldreomsorgen på olika sätt och har även involverat de boende, deras anhöriga och besökare till boendet.

Vi vet hur ett boende ser ut idag, men vi har velat skapa ett boende som är hållbart även i framtiden, säger Eva Bjelkengren Tingsén, som är verksamhetens projektledare. Vi har verkligen velat få med oss den samlade kunskapen och idéerna som finns bland personal, boende och andra och därför har det varit viktigt för oss att ta oss tid att lyssna in vilka synpunkter som finns.

Byggnation efter sommaren

Under våren 2024 kommer kommunen arbeta vidare med projektering och planering för det nya boendet i samverkan med PEAB som är totalentreprenör. Efter sommaren planeras byggnationen starta.

Vi planerar att starta med rivning av vissa delar efter sommaren för att därefter börja bygga den första etappen, säger Anthon Borg, som är kommunens projektledare för byggprojektet.

Inflyttning av etapp 1 är beräknad till årsskiftet 2026/2027.

För ytterligare frågor, kontakta Ulrika Bergman, 0322-600 422

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-02
Senast uppdaterad: 2024-02-02
Sidansvarig: Pontus Lilja