Gå till innehåll

Årets resultat i Insiktsmätningen för Vårgårda

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter varje år hur nöjda användarna är när det gäller kommunens myndighetsutövning för bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn, brandskydd och alkoholtillstånd. I undersökningen tillfrågas de som har haft dessa ärenden i kommunen hur de ser på kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt effektivitet.

Vårgårdas samlade resultat är nivå med tidigare år, men sjunker något jämfört med förra året. NKI (Nöjd Kund Index) sjunker från 78 till 77 på en skala till 100.

Vårt resultat förbättras inom brandskydd men försämras något inom miljötillsyn, säger samhällsbyggnadschef Alfred Dubow. Det är små förändringar men det är väldigt viktigt för oss för att se hur vi kan arbeta vidare för att bli bättre. Utifrån årets resultat är man fortsatt nöjd med exempelvis bemötandet, men vi kan se att vi behöver arbeta ytterligare med information och att tydliggöra vad som gäller i ett tidigt skede. Även digitala tjänster är ett område där vi kan förbättra oss.

SKR:s Insiktsmätning är en av de undersökningar som mäter hur näringslivet i Vårgårda uppfattar kommunens service. Insiktsmätningen fokuserar på de som har haft kontakt med kommunen och undersöker hur de har upplevt den specifika kontakten. Andra undersökningar fokuserar på hur näringslivet uppfattar kommunens service oavsett om de har haft kontakt eller ej.

Det är viktigt för det lokala näringslivet att kommunen är serviceinriktad och lösningsfokuserad. Därför är det bra att kommunen använder undersökningens svar för att fortsätta utveckla servicen till Vårgårdas företag, säger Linn Marinder, näringslivsansvarig COI.

Totalt i Sverige har det varit en positiv utveckling på hur myndighetsutövningen inom området har utvecklats de senaste åren, men i år är det totala resultatet i riket oförändrat. Att man är mer nöjd med bemötandet och lite mindre nöjd med information, tillgänglighet och effektivitet är trender som syns nationellt.

Jag tror att vi kommuner har allt att vinna på att utveckla både digitala tjänster och tydlig information tillsammans, beskriver Alfred Dubow. Vi har allt att vinna på att myndighetssverige som helhet förbättras och inom offentlig verksamhet har vi alltid möjlighet att lära av varandra.

För mer information och resultatet, se https://insikt.origogroup.com/ Länk till annan webbplats.

För ytterligare frågor kontakta, samhällsbyggnadschef, Alfred Dubow, 0322-600 644 eller näringslivsansvarig COI, Linn Marinder, 0322-600 682.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-29
Senast uppdaterad: 2024-04-29
Sidansvarig: Pontus Lilja