Gå till innehåll

Sveriges bästa sammanfattande omdöme av företagsklimat för sjätte året i rad!

Vårgårda kommuns resultat i jämförelse med Sverige

Vårgårda kommuns resultat i jämförelse med Sverige

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svenskt Näringsliv mäter drygt 32 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet från enkäten ger en bild av hur det lokala företagsklimatet uppfattas av företagen.

Den 21 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet av sin stora enkät som är grunden till höstens ranking för företagsklimat. Vårgårda kommun har återigen fått ett kvitto på att man lyckats i sitt arbete med att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Det allmänna omdömet från kommunens företag är än en gång bäst i Sverige och ökar från föregående år. Vi gör det tillsammans, alla medarbetare, politik och företagare arbetar hårt för att skapa goda förutsättningar för att driva företag i Vårgårda.

Vårgårda får för sjätte året i rad det högsta sammanfattande omdömet av samtliga kommuner med ett snittbetyg på 4,82. Vi är dock tätt följda av Timrå, som med sina 4,78 hade slagit Vårgårdas resultat 2023.

Det är 105 företag i Vårgårda som svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 %. Av de svarande har 65 % haft kontakt med kommunen det senaste året. Den vanligaste orsaken till kontakt är gällande tillstånd och tillsyn, en viktig del av kommunens roll.

Inför höstens ranking från Svensk Näringsliv är det ungefär 2/3 av resultatet som vägs in från detta sammanfattande omdöme.

Bild på två personer

© Lars Nothall och Bengt Hilmersson

Att Vårgårda placerar sig högt i Svenskt Näringslivs enkät är faktiskt rättvist. Det är lätt att driva verksamhet i Vårgårda, säger Lars Nothall platschef på Gustavsberg samt ordförande i COI.

Här finns en positiv anda med gediget intresse för att alla skall lyckas. Kommunens tjänstepersoner är väl insatta i vad företagen gör, vilka behov man har och deltar i att hitta lösningar snarare än att bara vara granskande och polisiära.

Vårt koncept där näringslivet driver näringslivsarbetet genom COI gör dessutom att vi kan driva gemensamma behov i direkt dialog med kommunledningen och når dessutom den operativa ledningen genom vår näringslivsutvecklare.

Även samarbetet mellan företagen bör lyftas fram, det lokala nätverket inom bygg, entreprenad eller annan service är extremt supportande när man driver i vardagen.

Samtidigt får vi inte slå oss till ro, rekrytering av relevant kompetens är utmanande för hela landet och det samma gäller även för Vårgårda.

Här har vi en plattform för samarbete och borde kunna utnyttja den än bättre.

Lars Nothall

Ordförande COI, Platschef Gustavsberg

Vårgårda lägger stor vikt vid att kommunen ska vara en serviceorganisation för kommunens medborgare och företag. Detta levererar vår förvaltning på ett sätt som våra företagare bedömer med högst betyg i Sverige och det gör mig väldigt glad, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C)

Vårgårda kommuns näringslivsutvecklare Linn Marinder om resultatet:

Utmaning

Vårgårda kommun har i stort sett bra resultat på alla frågor i enkäten. Det finns ändå utmaningar. 26 % anser att vårt största problem är kompetensförsörjning. Att hitta sätt att få relevant kompetens är en stor utmaning och det är föremål för vidare arbete.

Företagens önskelista

  • Fler bostäder (39 %)
  • Fler i yrkesutbildning (32 %)
  • Samarbete mellan skola och företag (28 %)
  • Mer mark (26 %)
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (24 %)

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-21
Senast uppdaterad: 2024-05-21
Sidansvarig: System