Gå till innehåll

Sändning av kommunfullmäktige 12 juni

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges utsändning den 12 juni 2024.

Streama fullmäktige

Använd webbläsaren Chrome i första hand. Annars fungerar även Internet Edge. Tyvärr stöds inte videoformatet i Internet Explorer.

Har du problem att följa sändningen här från vargarda.se så kan du gå direkt till Youtubekanalen. Länk till annan webbplats.

Några av ärendena som behandlas

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Östadkulle tätort och Lena hed

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en cykelväg utmed Postvägen/väg 1898 mellan Östadkulle tätort och Östadkulle SK/Hembygdspark. Förslagsställaren lyfter bland annat att det många barn och unga rör sig mellan Östadkulle tätort och idrottsverksamheten på Lenavallen, och att en cykelväg skulle öka trafiksäkerheten.

Sträckan mellan Östadkulle tätort och Lenavallen är omkring 1,2 kilometer. Vid senaste trafikmätning som gjordes år 2012 uppmättes trafikmängden 414 fordon/dygn (ÅDT). Skyltad hastighet är 70 km/h större delen av sträckan, utom runt tätorten där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Vägen tillhör det statliga vägnätet, vilket betyder att Trafikverket är väghållare och ansvarar för eventuell utbyggnad av cykelväg.

Eftersom kommunen inte är väghållare kan kommunen inte på egen hand bygga cykelväg utmed sträckan. Medborgarförslaget kan därför inte bifallas, men anses härmed besvarat.

Svar på medborgarförslag - Cykelväg utmed Hobergsvägen

Ett medborgarförslag har om att anlägga en gång-, cykel- och ridväg utmed Hobergsvägen, från Lindbladsvägen till vägen mot Myren. Förslagsställaren lyfter bland annat att trafiken ökat på vägen och att det bor många barnfamiljer i området runt Hoberg.

Vid senaste trafikmätning som gjordes år 2019 uppmättes trafikmängden 67 fordon/dygn (ÅDT). Skyltad hastighet är 70 km/h. Vägen tillhör det statliga vägnätet, vilket betyder att Trafikverket är väghållare och ansvarar för en eventuell byggnation av cykelväg.

Det har varit relativt stor inflyttning till området runt Hoberg de senaste åren, och skulle området fortsätta utvecklas exempelvis genom detaljplaneläggning kan det bli aktuellt att omvärdera prioriteringen och utreda möjligheten till cykelväg till och från området.

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar föreslås medborgarförslaget avslås.

Svar på medborgarförslag - Fixartjänst för äldre

Det har inkommit ett medborgarförslag om att i Vårgårda kommun inrätta en fixartjänst likt den som finns i Åre kommun.

Medborgarförslaget beskriver vad som skulle kunna ingå, samt att det skulle riktas till seniorer till en billigare peng än den som privata företag som erbjuder detta i dagsläget fakturerar.

Utbyggnad av kommunalt VA mot Herrljungavägen till E20/Rasta

Förvaltningen föreslår att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och spillvatten, norr om Vårgårda mot Herrljungavägen till. Vid kommande utbyggnad av VA inom detaljplaneområdet Vårgårda norra så kommer verksamhetsområdet att behöva utökas ytterligare, preliminärt år 2026.

Hållbarhetsanalys: ärendet handlar om utökning av kommunala dricksvatten- och avloppstjänster, vilket är fördel för miljön för de fastigheter som får ta del av tjänsterna, men utgör också en kostnad för utbyggnaden.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-11
Senast uppdaterad: 2024-06-11
Sidansvarig: Pontus Lilja