Gå till innehåll

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och ABF

Vårgårda kommun och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har ingått i en överenskommelse om samarbete i ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Med det gemensamma målet att minska ensamhet och öka social inkludering bland invånare i Vårgårda tätort.

Genom att etablera en hållbar mötesplats och erbjuda meningsfulla aktiviteter ska Vårgårda kommun och ABF uppnå målet genom samverkan mellan offentliga aktörer och ideella organisationer.

Överenskommelsen gäller i ett år och framöver kommer mer information om vad som sker i samarbetet. Åtagandet är tydligt:

ABF:s åtagande:

 • Etablera en fysisk mötesplats där arrangörskapet tydligt framgår av IOP parterna.

 • Genomföra dialog med invånarna för att ta reda på önskemål och idéer för aktiviteter och mötesplatser framöver.
 • Anordna regelbundna Workshops och ev. evenemang.

 • Erbjuda olika cirkelverksamheter baserade på invånarnas intressen och önskemål.

 • Inbjuda lokala föreningar och resurspersoner att leda och ordna aktiviteter.
 • Organisera regelbundna ungdomsaktiviteter för att främja socialt samspel.
 • Samordna civilsamhälle, föreningsliv och offentliga aktörer i syfte att öka kraften i det gemensamma engagemanget samt skapa evenemang och aktiviteter för att stärka samhällsgemenskapen.
 • Regelbundet skapa gemensamma träffar för samordning mellan de aktörer som verkar i området.
 • Etablera en kommunikationsstruktur för att informera invånarna om pågående aktiviteter, samla in feedback och skapa en öppen dialog mellan parterna och lokalsamhället.

Vårgårda kommuns åtagande

 • Aktivt delta i styrgrupp och tillse att information om projektet sprids i den interna organisationen.

 • Sprida information om IOP via kommunens digitala kanaler.

 • Förlägga viss verksamhet i området.

Håll utkik

Det kommer hända en del framöver, missa inte att ta del av det kommande utbudet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-07-05
Senast uppdaterad: 2024-07-05
Sidansvarig: Pontus Lilja