Gå till innehåll

Priser för utveckling

Varje år delar Vårgårda kommun ut priser till företrädare för kulturutveckling samt ledare och ungdomsledare som har gjort framträdande insatser inom kultur- och fritidsområdet.

Det finns priser i kategorierna: Kulturpris, Föreningsledarpris samt Ungdomsledarpris. Var tredje år delas även ett Miljöpris ut.

Kulturpris

Vårgårda kommuns Kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i kommunen genom att lyfta fram och premiera person, förening eller annan organisations bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande eller särskilda insatser inom kulturområdet.

Förslag till pristagare kan inlämnas av dig som medborgare i Vårgårda kommun till Kultur och fritidschef.

Beslut om vem som får Kulturpriset fattas av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

Kulturpriset består av ett diplom samt en penningsumma på 5000 kronor.

Föreningsledarpris

Syftet med föreningsledarpris är att stimulera och uppmuntra Vårgårda kommuns ledare i ideella föreningar. Priset är avsett för ledare i Vårgårda kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset delas ut till ledare som lagt ner framgångsrikt arbete för att skapa en meningsfull fritid samt främjat barn och ungdomars utveckling genom sitt föredömliga ledarskap.

Förslag till pristagare kan inlämnas av dig som medborgare i Vårgårda kommun till Kultur och fritidschef.

Beslut om vem som får föreningsledarpris fattas av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

Föreningsledarpriset består av ett diplom samt en penningsumma på 5000 kronor.

Ungdomsledarpris

Syftet med ungdomsledarpriserna är att stimulera och uppmuntra ungdomsledare i ideella föreningar. Priset är avsett för ungdomsledare i Vårgårda kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset delas ut ungdomsledare som lagt ner framgångsrikt arbete för att skapa en meningsfull fritid samt främjat barn och ungdomars utveckling.

Priset delas ut till två ungdomsledare varje år.

Förslag till pristagare kan inlämnas av dig som medborgare i Vårgårda kommun till Kultur och fritidschef.

Beslut om vem som får Ungdomsledarpris fattas av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

Ungdomsledarpriset består av diplom samt en penningsumma på 5000 kronor till vardera pristagaren.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-19
Senast uppdaterad: 2024-03-19
Sidansvarig: Pontus Lilja