Gå till innehåll

Informationsplatser vid störningar och kris

Här kan du hitta de informationspunkter Vårgårda kommun använder vid en samhällsstörning, kris eller annat om de ordinarie kommunikationskanalerna inte fungerar.

Det kan vara stora störningar i telekommunikationer, nätverk m m. Då arbetar Vårgårda kommun med informationsplatser för att tillse att nödvändig information kommer ut.

På punkterna finns det på vissa angivet ett "prioritet 1" för platsen. Det innebär att det är platser som kommer användas vid mindre eller isolerade händelser. Vid långvariga och omfattande samhällsstörning kommer samtliga punkter att användas.

OBS! Detta är förebyggande information. Anteckna och spara gärna den/de informationspunkt/er som gäller för dig vid en samhällsstörning.

Informationsplatser i tätorten

Kommunhuset (information/samlingsplats) Kommunhuset (information/samlingsplats) Kulturen Biblioteket Vårgårda station Tånga hed Algutstorp kyrka Kullingshemmet

Kommunhuset (information/samlingsplats)

Kommunhusets fasad

Information kommer att anslås vid entrén till kommunhuset.

Adress: Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Latitud: 58.032329

Longitud: 12.807895

Prioritet 1

Kulturen (information/samlingsplats)

Kulturen Allegatan 24

Informations kommer att anslås på anslagstavla. Dessutom finns möjlighet att informera inne i Kulturen. Då kan erbjudas värme och skydd.

Adress: Allégatan 25, 447 31 Vårgårda

Latitud: 58.03139

Longitud: 12.815558

Prioritet 1

Biblioteket (information/samlingsplats)

Biblioteket ingång

Information anslås på fasad alternativt inomhus.

Adress: Föreningsgatan 3, 447 31

Latitud: 58.032697

Longitud: 12.813071

Prioritet 1

Vårgårda station

Stationsområde

Information anslås på Anslagstavla.

Adress: Stationsgatan 1, 447 30 Vårgårda

Latitud: 58.031546

Longitud: 12.810190

Tånga Reception

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Artillerigatan väg 1907, 447 34 Vårgårda

Latitud: 58.029725

Longitud: 12.828441

Algutstorp kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Prästgårdsvägen, väg 1906, 447 94, Vårgårda

Latitud: 58.017301

Longitud: 12.816318

Kullingshemmet

Stationsområde

Information anslås vid entrén.

Adress: Kullingsleden 1, 447 35, Vårgårda

Latitud: 58.029006

Longitud: 12.799212

Kullings-Skövde kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Stockholmsvägen 447 32, väg 1910, Vårgårda

Latitud: 58.042736

Longitud: 12.813600

Informationspunkter Landsbygd

Landsbygdskarta Lurut (vändplats) Bergsten försmalingshem Östadkulle gamla lanthandel Lagmansholm församlingsgård Hols kyrka Storsjöstrand Horla Skogsbygdens idrottsplats Nårunga kyrka Ljurhalla kyrka Gabrielssons Ljurhalla Ornunga kyrka Asklanda kyrka Kvinnestads kyrka Siene kyrka

Lurut (vändplats)

Stationsområde

Information anslås vid busskur.

Adress: Lurut vändplats, Korsning väg 1890 RV 42

Latitud: 58.064443

Longitud: 12.681620

Bergstena församlingshem

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla alternativt intill byggnaden.

Adress: Bergstena församlingshem, Väg 1890, 441 92, Vårgårda

Latitud: 58.041362

Longitud: 12.648158

Östadkulle hållplats

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: 441 92, alingsås

Latitud: 58.021613

Longitud: 12.638174

Lagmansholm församlingsgård

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla alternativt intill.

Adress: Lagmansholm församlingshem, Lagmansholmsvägen 1898, Vårgårda

Latitud: 58.012648

Longitud: 12.703155

Hols kyrka, församlingshem

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla:

Adress: Hol Kyrka, 441 93 Alingsås

Latitud:57.974264

Longitud: 12.664658

Horla by

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla vid byn Horla

Adress: Horla, 441 93 Alingsås

Skogsbygdens idrottsplats

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla intill idrottsplatsen.

Adress: Skogsbygdens IP, 441 94 Alingsås

Latitud: 57.899799

Longitud: 12.721251

Nårunga kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: 447 94, Vårgårda

Latitud: 57.926079

Longitud: 12.798092

Ljurhalla kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Nårunga kyrka, Ljurhallavägen, 447 94, Vårgårda

Latitud: 57.946111

Longitud: 12.830117

Gabrielssons i Ljurhalla

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla intill butik.

Adress: Ljurhalla, 447 94 Fristad, RV 42

Latitud: 57.931930

Longitud: 12.855650

Ornunga Kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Ornunga 447 93 Vårgårda

Latitud: 57.974267

Longitud: 12.908522

Asklanda Kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Asklanda 447 93 Vårgårda

Latitud: 57.987892

Longitud: 12.930516

Kvinnestads kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Kvinnestad, 447 91 Vårgårda

Latitud: 58.008855

Longitud: 12.878815

Siene kyrka

Stationsområde

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Siene 447 95 Vårgårda

Latitud: 57.994043

Longitud: 12.770020

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja