Gå till innehåll

Trädfällning

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill fälla träd på kommunens mark.

Träd som står på kommunal mark ägs av kommunen. Du får inte ta ner träd på kommunens mark. Om du fäller träd utan lov kan du få betala skadestånd.

För träd på privat mark behöver du fråga markägaren. Fäll inga träd på någon annans mark innan du har fått tillstånd av markägaren.

Träden är värdefulla

I Vårgårda finns flera områden med naturmark där träden får stå kvar. Träden är viktiga på flera sätt. De renar luften, tar upp regnvatten, ger skugga och jämnar ut temperaturen, är boplatser för fåglar och insikter och är viktiga för människors naturupplevelse i vardagen. Eftersom träden är så viktiga är Vårgårda kommun återhållsam med att fälla träd.

Om träd behöver fällas görs det vanligtvis under vintersäsongen. Träd som kan orsaka en akut fara tas dock ner så fort som möjligt, när som helst under året.

Ansökan om fällning

Om du vill att kommunen ska ta ner ett träd behöver du göra en ansökan. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om trädfällning".

Farliga träd

Sjuka eller skadade träd eller träd som lutar över tomter och gångvägar, där det finns risk att grenar eller hela trädet kan falla ner och skada människor eller egendom.

Träd som skymmer sikten

Träd eller sly som växter ut över gångvägar eller cykelbanor.

Gallring

Ibland kan träden ha växt upp alltför tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus. Då gallras bland annat asp, björk och sälg. I vissa fall kan även granar fällas, om de konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar.

Utsikt och skugga

Inga träd fälls på grund av att de skuggar eller försämrar utsikten.

Kalhuggning

Kommunen fäller aldrig samtliga träd inom ett område. Ett kalhugget område blir nämligen fort beväxt av sly och kan inte användas för friluftsliv.

Toppning

Vi toppar eller stympar aldrig höga välväxta träd. Det ger på sikt farliga, instabila träd och risk för rötskador. Dessutom skjuter trädet nästan alltid ut en mängd nya skott från kapningsstället, vilket på några år gör trädet ännu tätare än tidigare.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Ida Bryngelsson