Gå till innehåll

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kolletivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte klarar av att åka med vanlig kollektivtrafik.

Rätt till färdtjänst

För att ha rätt till färdtjänst ska du

  • vara folkbokförd i Vårgårda kommun
  • på grund av en varaktigt funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Med funktionsnedsättning avses fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda, och inte heller på grund av bristande förmåga att framföra eget fordon. Färdtjänst beviljas inte heller på grund av hög ålder eller för hjälp att bära kassar och väskor.

Lag om färdtjänst. Länk till annan webbplats.

Ansök om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst genom att skicka in

  • en skriftlig ansökan
  • ett skriftligt medicinskt utlåtande av sakkunnig, exempelvis läkare eller arbetsterapeut som har kännedom om funktionsnedsättningen.

Blanketter för ansökan och medicinskt utlåtande hittar du bland kommunens e-tjänster.

När din kompletta ansökan kommit in görs en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst. Därefter får du ett skriftligt beslut. Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas med förvaltningsbesvär.

Du besäller själv din resa genom Västtrafiks beställningscentral

Telefon: 020-91 90 90

Online via webbtjänsten: Boka resa Länk till annan webbplats.

Resan ska beställas i så god tid som möjligt, men minst 2 timmar innan du vill resa. Tur och retur-resa kan beställas samtidigt.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll eller byte av avlämningsadress får inte göra under resans gång. Du ska kunna uppvisa giltig legitimation under resan.

Färdtjänstresan betalas på plats till chauffören innan avfärd.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa ska göras senast 60 minuter innan överenskommen hämtningstid.

Har ingen bil kommit 10 minuter efter avtalad tid, ring beställningscentralen .

Om du uteblir från en beställd resa eller inte avbeställer resan inom föreskriven tid, debiteras du för kostnaden.

Resor får göras inom Vårgårda kommun samt till och i närliggande kommuner, det vill säga Alingsås, Borås, Bollebygd, Essunga, Herrljunga och Vara. Detta är Vårgårda kommuns färdtjänstområde.

Avgiften baseras på resans avstånd.

Varje resa har en startavgift på 50 kronor och en avgift på 3 kronor per kilometer. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar åker till reducerad avståndsavgift, 1,50 per kilometer, till och med den dagen de fyller 20 år. Färdtjänstberättigade barn under 7 år åker gratis.

Vid beställning av resa får du vilken avgift som gäller för den aktuella resan.

Priset beräknas utifrån den kortaste vägen för din resa, oavsett om du får åka längre på grund av förarens vägval (snabbaste vägen) eller samåkning.

När du reser med färdtjänst får du hjälp av föraren. Föraren hjälper dig att

  • hämtas och lämnas vid avtalad plats
  • komma i och ur fordonet
  • spänna fast säkerhetsbältet
  • lyfta bagage i och ur fordonet.

Om du behöver mer hjälp under resan än vad chauffören kan ge kan du ansöka om en ledsagare. Det kostar ingenting att få en ledsagare men ditt behov behöver vara medicinskt motiverat av en läkare.

Som färdjänstberättigad kan du få ha med en medresenär, mot samma avgift som för färdtjänstberättigade. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som du.

Färdtjänsten jämställs med särskild anpassad kollektivtrafik och därför kan en resa med färdtjänst ske tillsammans med andra resenärer i taxi eller specialfordon.

Färdtjänsten avser inte sådana resor som ersätts av allmänna sjukförsäkringen, exempelvis behandlingsresor till läkare, distriktssköterska, sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel, tandläkare och dagrehabilitering.

Läs mer om och boka sjukresa. Länk till annan webbplats.

Om du har synpunkter på en färdtjänstresa kontaktar du Västtrafiks kundtjänst.

Telefon: 020-91 90 90

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-15
Senast uppdaterad: 2024-01-15
Sidansvarig: Ida Bryngelsson