Gå till innehåll

Kursutbud

På musikskolan får du utveckla dina färdigheter i att spela på instrument eller inom andra konstformer, ensam eller tillsammans med andra i en grupp. Kursutbudet kan variera från år till år.

Inte bara musik! Musikskolan erbjuder också kurser inom andra om områden.

Kurser i musik

Altfiol, eller Viola som den också heter, är ett stråkinstrument, större än en vanlig Fiol (Violin) och lägre stämd.

I orkestern fyller den ut mellan Fiolen och Cellon, som i sin tur klingar en oktav lägre än Altfiolen.

 • Från årskurs 3.
 • Undervisning enskilt eller i liten grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Althornet är ett brassinstrument. Spelas som en trumpet, men är lite större och har något djupare, mörkare ton. Är i storlek mitt emellan Trumpet och Baryton eller Trombon.

Kan jämföras med Valthorn i storlek och tonläge, men lite mer lättspelat, skulle nog de flesta säga.

 • Tillhör standarduppsättningen i Brassband.
 • Från årskurs 2.
 • Undervisning enskilt.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Baryton är ett brassinstrument i samma tonläge som t.ex. Trombon, alltså en oktav lägre än t.ex. Trumpet.

Ett närbesläktat instrument är Eufonium, som klingar i samma oktav som Baryton men är större till formatet och också har större, fylligare klang.

I våra sammanhang använder vi oftast Baryton, eftersom det väger mindre och är mera lätthanterligt.

Passar bra för solospel och som tenorinstrument i orkestrar och andra grupper.

 • Tillhör standardbesättningen i Brassband.
 • Från årskurs 2.
 • Undervisning enskilt eller i liten grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

En flöjt med mycket gamla anor tillverkad av trä, eller numera också plast, med hål som täcks med fingrarna när man spelar.

Finns i många olika storlekar som ofta kombineras till ensembler.

Passar bra både som soloinstrument och i grupp, och förekommer ofta i modern populär musik, liksom i äldre musik från Barocken och Renässansen.

 • Från årskurs 2.
 • Undervisning enskilt.
 • Eleven förväntas skaffa eget instrument.

Ett stråkinstrument av lite större storlek, klingar en oktav lägre än Altfiolen.

Används i all sorts musik från klassisk till de senaste poplåtarna, både som soloinstrument och i bas- eller tenorstämman.

 • Från årskurs 3 i enskild undervisning.
 • Från 6 år i kursen "Stråkinstrument i grupp"
 • Undervisning enskilt eller i grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Durspel är ett litet dragspel med en, två eller fler knapprader.

I vår kurs används tvåradiga spel.

 • Från årskurs 4.
 • Undervisning i grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.

Elbas kallades förr inte sällan för Basgitarr.

Den är konstruerad som en elgitarr, fast med fyra grova strängar (fem är också vanligt, sex strängar förekommer också).

Har länge varit standard som basinstrument i all sorts populärmusik.

 • Från årskurs 3.
 • Undervisning enskilt.
 • Eleven förväntas skaffa eget instrument och förstärkare.
 • Rådfråga gärna läraren vid köp av instrument.

Det minsta instrumentet i stråkfamiljen, med ljus, fyllig klang. Perfekt som soloinstrument men också i orkester och många olika andra grupper.

Fiol, eller Violin som det också heter, finns med i all sorts musik; klassisk, folk-, jazz, pop, rock.

 • Från årskurs 3 som enskild undervisning.
 • Från 6 år i kursen "Stråkinstrument i grupp".
 • Undervisning enskilt eller i grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Gitarr är ett mångsidigt instrument, som används på olika sätt i många olika musikstilar.

Här lär du dig kompa med ackord, spela melodier, improvisera och utveckla ditt gitarrspel, allt efter ditt eget intresse och engagemang.

 • Akustisk gitarr och elgitarr.
 • Från årskurs 5.
 • Undervisning enskilt.
 • Eleven förväntas skaffa eget instrument.

Gitarr är ett mångsidigt instrument som förekommer i många musikstilar på olika sätt.

Här börjar vi med grundläggande ackords- och melodispel i grupp, för att senare gå över mer till enskild undervisning och mer avancerat spel.

 • Från årskurs 3.
 • Undervisning i grupp.
 • Eleven förväntas skaffa eget instrument.

Klarinett är ett blåsinstrument som du spelar melodier och stämmor på. Klarinetten tillhör träblåsinstrumenten.

Klarinettfamiljen består 6 vanliga olika klarinettstorlekar, från stora basklarinetten som låter mycket mörkt till den lilla Eb-klarinetten som låter väldigt ljust.

När du börjar spela klarinett börjar du på den vanligaste klarinettsorten som kallas Bb-klarinett. Den är ganska mittemellan basklarinett och Eb-klarinett. När du har spelat klarinett några år har du möjlighet att prova andra klarinettstorlekar.

 • Undervisning enskilt.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Sjung i kör i Musikskolan.

Samtidigt som ni sjunger roliga låtar tillsammans, övar ni upp era röster och lär er hur man använder dem på bästa sätt.

 • Från årskurs 3.

Rörelse, sång och spel.

Här lär man sig musikens grunder genom att använda kroppen, rösten och många olika instrument.

 • Inga egna instrument eller förkunskaper behövs.
 • Onsdagar, eftermiddagstid.
 • För elever från Förskoleklass till och med årskurs 2.
 • Undervisning i grupp.

Lär dig producera låtar i studio med hjälp av dator.

Vi använder iPad med mjukvara och hårdvara som kopplas till.

 • Från årskurs 3.
 • Ipad finns att hyra, men om eleven har en egen Ipad är det att föredra.

Lär dig hur allt hänger ihop.

Melodi, ackord, skalor, tonarter, form etc.

 • Från årskurs 7.
 • Undervisning enskilt.

Anpassad kurs för elever med funktionsvariationer.

Vi arbetar med rösten, talet, sången och olika instrument, antingen i Musikskolans lokaler eller där eleven brukar vara i skolans lokaler.

Kursen och lektionerna utformas individuellt för varje elev.

Här kan du anmäla om du vill spela ett instrument, men inte vet säkert vilket.

Vi kontaktar dig när det finns plats på något instrument, och du får tacka ja eller nej till platsen.

Om du tackar nej, får du stå kvar i kö och vänta på nästa tillfälle.

Pianospelet är grunden till allt spel på tangentinstrument som piano, orgel, synt, keyboard o.s.v.

I kursen ingår spel efter noter, efter ackordanalys och på gehör.

 • Från årskurs 3, i mån av plats från årskurs 2.
 • Undervisning enskilt.
 • Eleven förväntas ha tillgång till piano hemma. Ett piano med vägda tangenter rekommenderas, helst sk "hammarmekanik".

Spela eller sjung i ett band.

Rockskola betyder att man spelar i ett band och får undervisning på sitt instrument samtidigt, i gruppen. Avgift för gruppundervisning.

 • Från årskurs 5.
 • Förkunskaper krävs.
 • Eleven förutsätts ha eget instrument, och förstärkare i förekommande fall.

Saxofon är ett blåsinstrument som du spelar melodier och stämmor på. Saxofonen tillhör träblåsinstrumenten.

Saxofonfamiljen består 4 vanliga olika saxofonstorlekar, från stora barytonsaxofonen som låter mycket mörkt till den lilla sopransaxofonen som låter ljust.

När du börjar spela saxofon börjar du på den vanligaste saxofonsorten som kallas altsaxofon. Den är snäppet mörkare än sopransaxofon. När du har spelat saxofon några år har du möjlighet att prova andra saxofonstorlekar.

 • Undervisning enskilt.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Undervisning på Fiol eller Cello för yngre elever i sällskap med vuxen.

Se även beskrivning för ämnena Fiol och Cello.

 • Från 6 års ålder.
 • En vuxen person deltar tillsammans med eleven, och kan även hjälpa till med övning hemma.
 • Instrument finns att hyra både för eleven och den vuxna.

Sången är ju ett instrument som vi alla har, och det som kan vara mest personligt och ligga oss själva närmast.

Här får du hjälp att hitta din egen röst och lära dig behandla den på rätt sätt, så att den håller i längden och du kan uttrycka det du vill med din sång.

 • Från årskurs 6.
 • Undervisning enskilt.

Trombonen är ett brassinstrument som låter likt trumpeten, fast den klingar en oktav lägre.

Den känns lätt igen på att den saknar ventiler eller klaffar. Tonhöjden justeras istället med "draget", som förlänger hela instrumentet när det dras ut.

Finns nästan alltid med i blåssektionen eller som soloinstrument, oavsett vilken musikstil det gäller, från klassiskt till det allra senaste.

 • Undervisning enskilt eller i liten grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.
 • Från årskurs 2.

Slaginstrument har alltid funnits, men trumsetet som vi känner det utvecklades samtidigt med jazzen och rocken under 1900-talet.

Under senare år har det även utvecklats digitala trumset, med andra möjligheter till olika ljud och effekter.

I nästan all musik vi kan höra idag förekommer något slags trumset eller andra slaginstrument.

Här lär du dig spela på trumset och andra slaginstrument - percussion, som vi säger - med och utan noter.

 • Undervisning enskilt.
 • Eleven förväntas skaffa eget instrument.
 • Från årskurs 3.

Trumpeten är kanske vårt mest kända brassinstrument. Det har gamla anor och har behållit sin status genom tiderna. Med sin distinkta ton är den ett ypperligt soloinstrument och ger karaktär åt musiken överallt där den förekommer.
Idag hör man trumpeten i all slags musik, från klassisk till jazz, rock, världsmusik och modern pop.

 • Undervisning enskilt eller i liten grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.
 • Från årskurs 2.

Tvärflöjten får ofta spela melodistämman, då dess ljusa vackra ton utan problem hörs över orkesterns alla instrument.

I början tillverkades tvärflöjter av trä, därför hör de till träblåsinstrumenten. Nu för tiden är de gjorda av metall.

Tvärflöjt passar bra till alla möjliga stilar, som jazz, pop, visor och klassisk musik.

 • Från årskurs 3.
 • Undervisning enskilt.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.

Valthorn är ett brassinstrument som har lång historia.

Det har sin givna plats i symfoniorkester, symfonisk blåsorkester och i klassisk kammarmusik bland annat.

Används också ofta i modern musik av olika stil, där man önskar hornets speciella runda, fylliga klang.

 • Undervisning enskilt eller i liten grupp.
 • Instrument finns att hyra den första tiden.
 • Orkesterspel ingår i kursen.
 • Från årskurs 2.

Kurser i andra ämnen

Välkommen till denna kurs där du blir bättre på att ta bilder.

Inga förkunskaper krävs.

Du lär dig hur du kan utnyttja kameran på bästa sätt för att få proffsigare bilder. Närbilder, naturbilder, kompisbilder, studiobilder med mera....

Har du ingen egen kamera så får du låna en.

Du får också lära dig bildbehandling i datorn. Allt för att göra din bild ännu bättre.

Innan kursen är klar kommer du också att ha lärt dig att göra bildspel i datorn och att skriva ut dina bästa bilder på fotopapper.

Här övar du dig i skrivandets konst och lär dig skriva som en riktig författare.

Artiklar, brev, noveller, romaner - allt du har drömt om att kunna skriva.

 • Från årskurs 4.
 • Undervisning i grupp.
 • Kursen är öppen för elever som bor i kommunerna:
 • Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Borås, Tranemo, Svenljunga, Mark

I den här kursen jobbar vi med musik och teater tillsammans. Vi börjar med att lära oss hur man gör när man spelar teater och hur man kan använda sig av musiken som en del av det. Vi kommer träna på att skapa egna berättelser och egen musik. Under våren kommer vi sen använda det vi lärt oss för att sätta upp en mindre föreställning (ca 20-40 min).

Om du gillar att spela teater, vara i en annan roll samtidigt som du får sjunga eller skapa ljud och musik på olika sätt så är det här helt rätt kurs att söka till!

Du behöver inte ha några förkunskaper inom teater eller musik.

 • Från årskurs 4 och uppåt
 • Ett tillfälle på ca 90 minuter i veckan.
 • Lärare: Kajsa Ekstener

Anmälan och information

anmäler du dig till Musikskolans kurser

Kontakt

Erik Larsson

Ansvarig för Musikskolan

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-25
Senast uppdaterad: 2024-01-25
Sidansvarig: Pontus Lilja