Gå till innehåll

Överförmyndare, god man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndare

Till överförmyndaren kan du vända dig om du behöver en god man, förvaltare eller förmyndare. Har du frågor om god man eller förvaltare kan du kontakta dem för mer information och för att få en blankett för att ansöka.

Överförmyndarverksamheten finns i Skövde kommun i ett gemensamt överförmyndarkontor. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare.

Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Blanketter finns att hämta på sidan för Överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats.

Överförmyndare i samverkan (öis)

I öis ingår överförmyndaren för Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo och Vårgårda kommun.

God man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en god man. En god man kan du ha rätt till om du har:

  • En sjukdom
  • En psykisk eller en fysisk funktionsnedsättning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Något liknande förhållande

Detta gör en god man

En god man kan hjälpa dig att få den sjukvård som du behöver eller att skaffa en bostad som passar dig. En god man kan också hjälpa dig att betala dina räkningar. Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas.

Så ansöker du om att få en god man

Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om en god man.

Vem som helst kan också vända sig till överförmyndaren för att berätta att någon behöver en god man.

De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndaren om de tycker att någon behöver en god man.

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår en person, så föreslår överförmyndaren en. Du får träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne eftersom ett godmanskap kräver ett samtycke från dig.

Överförmyndare i samverkan - ansök om god man Länk till annan webbplats.

Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat, den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen eller via e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i några av de kommuner som ingår i vår samverkansorganisation och skriver ut och postar beviset till din folkbokföringsadress.

Skicka ansökan till

Överförmyndare i Samverkan, Kungsgatan 19 B, 541 31 Skövde

eller e-post: ois@skovde.se

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Kungsgatan 19 B, 541 31 Skövde

Öppettider

Tisdagar: 9:00-11:00

Torsdagar 13:00-15:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Mårten Nygren