Gå till innehåll

Grunder för Vårgårdas upphandling

Det finns grundförutsättningar för all upphandling i Vårgårda kommun. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utöver den här lagen ska antagna regler och riktlinjer i kommunen följas, till exempel regler för direktupphandling.

Konkurrens

För oss i Vårgårda kommun är det viktigt att upphandling sker i konkurrens med företagen på den aktuella marknaden. Förfrågningsunderlaget ska utformas så att det blir möjligt för lokala och mindre företag att delta i fler upphandlingar och lämna anbud. Vi arbetar för detta genom att ställa relevanta krav som är lika för alla samt begränsa stora upphandlingsområden till mindre delar.

Etiska och sociala krav

Vid varje upphandling ska kommunen ställa etiska och sociala krav på leverantörer, entreprenörer och underleverantör- och entreprenör. Det görs inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning och praxis. Leverantörer och entreprenörer som får kontrakt i en upphandling ska arbeta för jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering och trakasserier inom företaget.

Ekologisk hållbarhet

Vårgårda kommun förespråkar ekologisk hållbarhet. All upphandling i kommunen ska bidra till en god livsmiljö och en långsiktig ekologisk hållbar utveckling.

Exempel på miljökrav vi kommer att ställa vid upphandlingar som genomförs i egen regi och direktupphandlingar är fossilbränslefria fordon - i första hand gasdrivna, energieffektiva varor samt prioritering av miljömärkta produkter. Upphandlingsmyndighetens kriterier inom miljö på basnivå kommer att användas.

Mer information kring vilka miljö- och etiska krav kommunen kommer att ställa vid upphandlingar finns att läsa i Riktlinjer vid upphandling – krav på social och ekologisk hänsyn Pdf, 137.8 kB., och på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Samverkan — kommuner, myndigheter och inköpscentraler

Vårgårda kommun samverkar med andra kommuner i olika upphandlingar. Det gör vi för att få tillgång till större organisationers upphandlingskompetens och förmånliga kontrakt.

Vid samverkan finns oftast möjlighet att lämna anbud till en eller flera kommuner om så önskas. Exempel på upphandlingar som är samordnade med många kommuner är livsmedel, biblioteksmedia och sjukvårdsmaterial.

Vårgårda kommun har möjlighet att använda ramavtal och delta i upphandlingar som genomförs av andra myndigheter eller inköpscentraler.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-29
Senast uppdaterad: 2023-09-29
Sidansvarig: Pontus Lilja