Gå till innehåll

Slamtömning

Här får du som har en slamavskiljare eller sluten tank information om slamtömning och avgifter.

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året. Slammet lämnas sedan till Vårgårdas reningsverk Hjultorp där det behandlas i avloppsreningsverket. 

Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar ska normalt utföras en gång per år i enlighet med kommunens renhållningsföreskrift. Normalt sett sker slamsugning automatiskt men du som anläggningsägare är ansvarig för att slamtömning sker. Du som anläggningsägare aviseras om slamtömning 1-5 veckor innan tömning.

Kostnaden för slamtömning styrs av kommunens renhållningstaxa, som beslutas av kommunfullmäktige varje år.

För att få utglesad slamtömning behöver du lämna in en ansökan till miljöavdelningen. En avgift för handläggningen av ansökan tas ut enligt gällande taxa.

Avgifter för slamtömning

Avgifter för slamtömning enligt renhållningstaxa 2024

Volym

Taxa (inklusive moms)

1 m³

1075 kr/gång

2 m³

1360 kr/gång

3 m³

1645 kr/gång

4 m³

1961 kr/gång

5 m³

2245 kr/gång

6 m³

2562 kr/gång

Per ytterligare m³

443 kr

Extra slamsugning

Avgifter för extra slamsugning enligt renhållningstaxa 2024

Typ av tjänst

Taxa (inklusive moms)

Budad tömning (inom 5 arbetsdagar)

158 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24
timmar (kommande arbetsdagen)

1581 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (under arbetstid)

1815 kr/timme

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6
timmar (utanför arbetstid)

2904 kr/timme

Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår*

158 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m³

1581 kr

Tillägg för ytterligare m³ (fettavskiljare)

886 kr

Tömning av fosforfälla

2372 kr

Tömning av minireningsverk

1581 kr

Tömning av mobil tank (exempelvis bajamaja)

1898 kr

Bomkörning**

664 kr

Felaktigt avfall

***

* Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.

** Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.

*** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

Slamsugning utförs av GJ & Son AB

Telefon: 0321-68 51 00

E-post: info@gjsonab.se

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-12
Senast uppdaterad: 2024-01-12
Sidansvarig: Ida Bryngelsson