Gå till innehåll

Vanliga frågor om avfall

Här hittar du svar på vanliga frågor om avfall. Får du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta renhållningsavdelningen.

Om källsortering

Ja, förpackningar och tidningar, farligt avfall, el- och grovavfall ska alltid källsorteras.

Om källsortering och återvinning.

Du kanske har hört att allt avfall ändå blandas? Det stämmer inte. Alla avfallskärl ska ha en märkning som sopbilen kan läsa av när avfallet hämtas. Sopbilen har olika fack, och när ditt kärl hämtas läser sopbilen av märkningen på kärlet och ser till att avfallet hamnar i rätt fack. Sopbilarna som hämtar rest- och matavfall i kommunen har två fack men det finns även sopbilar med fler fack som kan hämta flera olika fraktioner samtidigt utan att de blandas.

Nej! Det är förbjudet att elda alla typer av avfall förutom trädgårdsavfall. Förpackningar ska lämnas på återvinnigsstationen och restavfall ska slängas ditt avfallskärl hemma.

Om avfallskärl och hämtning

Normalt sett hämtas dina sopor varannan vecka. I tömningskalendern Länk till annan webbplats. kan du se när avfallet hämtas hos dig.

Det kan finnas flera anledningar till att ditt kärl inte blivit tömt. De vanligaste orsakerna är:

  • Avfallet är felsorterat. Det ligger något i kärlet som inte hör hemma där, exempelvis elektronik eller farligt avfall. Kärlet töms då inte förrän du avlägsnat det som är felsorterat
  • Kärlet är inte framdraget till hämtningsplatsen.

Ja, det går bra. Om du vill byta kärlstorlek är det gratis att byta till ett minde kärl. Vill du däremot ha ett större kärl måste du betala en avgift på 344 kronor för kärlbytet.

På din faktura kan du se vilken kärlstorlek du har i dag. Har du ingen faktura kan du kan kontakta Remondis.

Telefon: 0322-120 07

E-post: kundtjanst.vargarda@remondis.se

Om avfallsabonnemang

Grundavgiften är en avfallsavgift som alla hushåll betalar oavsett kärlstorlek. Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för avfallshantering som alla hushåll delar på. Avgiften innefattar bland annat drift av återvinningscentralen, miljöriktig hantering och behandlingen av farligt avfall, elavfall och grovavfall samt administration och kundtjänst.

Om du vill sortera ut ditt matavfall och inte har en egen hemkompost måste du ha två kärl. Om du bara vill ha ett kärl där du slänger både restavfall och matavfall väljer du Blandat avfall som är ett dyrare abonnemang som är sämre för miljön.

Nej, väljer du abonnemang Matavfall ingår ett matavfallskärl, papperspåsar och en påshållare.

Ja, alla fastigheter där det uppkommer hushållsavfall måste ha ett avfallsabonnemang. Om du har ettt fritidshus i Vårgårda kommun måste du därför ha ett abonnemang. De tre olika avfallsabonnemangen finns även för fritidshus med hämtning under sommarhalvåret från maj- september.

Om avgifter och abonnemang.

Om matavfall och kompost

Matavfall är en värdefull resurs. Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas och biogödsel av det. Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle och genom biogödsel återförs näringsämnen som finns i matavfallet till åkermarken och kretsloppet sluts.

Även om du har väldigt lite matavfall bidrar det. De flesta slänger exempelvis lite kaffesump eller skal från frukt och grönt. En enda matavfallspåse räcker längre än man tror, nämligen till fordonsbränsle nog för att köra nästan 4 km med en biogasbil.

Om ditt matavfallskärl är tomt eller innehåller annat än matavfall upprepade gånger blir du av med ditt matavfallskärl och flyttas över till abonnemang Blandat avfall.

Om dina påsar är slut kan du kostnadsfritt beställa fler genom att kontakta Remondis. Du kan även sätta fast en påse i locket på matavfallskärlet så levereras nya vid nästa tömning. Det är även möjligt att hämta påsar i kommunhuset eller på Tumbergs återvinningscentral.

Papperspåsen är mer miljöanpassad då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir till biogas och biogödsel. Plastpåsar, som användes tidigare, är svåra att sortera ut i biogasanläggningen och fastnar lätt i maskinerna som används för att sönderdela avfallet. När man använder plastpåsar hamnar det ofta plast i slutprodukten biogödsel vilket gör gödslet sämre och lantbrukare riskerar att sprida plast i naturen.

Ja, den bruna påsen är gjord för just matavfall (ej drycker och såser). Om matavfallet är väldigt blött kan du låta det rinna av en stund innan du lägger det i påsen. För att påsen ska fungera optimalt är det viktigt att påsens hållare används eftersom den gör så att luft kan cirkulera kring påsen och på så vis torkar matavfallet.

Använder du papperspåsen och påshållaren på rätt sätt och går ut med påsen varannan eller var tredje dag ska det inte uppstå problem med lukt. Torrt avfall luktar mindre, låt därför avfallet rinna av i vasken innan du slänger det. Ställ inte papperspåsen i en tät hink, då ventileras den inte och risken att påsen möglar ökar.

Om du sorterar ut matavfall i en egen varmkompost måste det anmälas till kommunens miljöenhet. Trädgårdskompost behöver inte anmälas.

Anmäl varmkompost. Länk till annan webbplats.

Hemkompostering är bra så länge komposten tas om hand på rätt sätt och du som abonnent har avsättning för jorden som alstras. Insamling av matavfall för rötning är däremot det bästa alternativet för miljön. Avfallstaxan i kommunen är miljöstyrande och gynnar därför det mest miljövänliga alternativet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-15
Senast uppdaterad: 2023-11-15
Sidansvarig: Ida Bryngelsson