Gå till innehåll

Avgifter och abonnemang för renhållning

Här hittar du information om de olika abonnemangen för renhållning som erbjuds, avgifter och storlekar på avfallskärlen.

Du väljer själv abonnemang och storlek på kärl utifrån ditt behov. Avgiften täcker kostnaden för att ta hand om ditt avfall på rätt sätt.

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall. Ju mer du sorterar och återvinner desto lägre blir kostnaden som du betalar för sophämtning. Du väljer själv hur du vill ta hand om ditt matavfall och hur stort kärl för restavfall du vill ha genom att välja avfallsabonnemang.

Avgiften styrs av Renhållningstaxan, som beslutas av kommunfullmäktige.

Grundavgift

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift som utöver sophämtningen täcker kostnaden för avfallshantering.

Avfallshantering omfattar:

  • Tillgång till återvinningscentral.
  • Miljöriktig hantering av elektronikskrot.
  • Hantering av farligt avfall på ett miljöriktigt sätt.
  • Rådgivning.
Grundavgift beroende på hushållstyp (inklusive moms)

Hushållstyp

Avgift per år och hushåll

En- och tvåfamiljshus

1452 kr

Flerbostadshus

726 kr

Fritidshus

726 kr

Verksamhet

726 kr

Val av abonnemang

Utöver grundavgiften väljer du ett abonemmang. Det finns tre olika abonnemangtyper att välja mellan beroende på hur du vill ta hand om ditt matavfall. Abonnemangsavgiften avser hämtning av dina kärl. Kontakta Remondis om du vill beställa nytt eller ändra befintligt avfallsabonnemang, byta storlek på avfallskärl eller hämtningsintervall.

Kontakta Remondis

Telefon: 0322-120 07

E-post: kundtjanst.vargarda@remondis.se

I abonnemanget Matavfall ingår ett grönt kärl för restavfall och ett brunt ventilerat kärl för matavfall. Du får ett startkit med påsar, påshållare och en slaskskrapa.

Bara matavfall får slängas i den bruna påsen. Hamnar exempelvis plast, kapsyler, fimpar, tuggumi eller liknade i den bruna matavfallspåsen kan det leda till att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas och biogödsel.

I samband med tömning kan stickprov göras för att kontrollera att det endast finns matavfall i kärlet. Ligger det annat i kärlet kan det leda till ditt abonnemang ändras till Blandat avfall.

Avgifter abonnemang Matavfall (inklusive moms) 2024
Till avgiften tillkommer grundavgift.

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Avgift helår

Avgift fritidshus

140 lVarannan vecka1452 kr581 kr
190 lVarannan vecka2178 kr871 kr
240 l*Varannan vecka2904 kr1452 kr
370 lVarannan vecka3630 kr1742 kr
660 lVarannan vecka5808 kr2614 kr
800 l*Varannan vecka7986 kr-

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Abonnmanget kompost innebär att du som abonnent lägger allt ditt matavfall i en skadedjurssäker varmkompost som du själv köper och ansvarar för.

Vill du hemkompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Avgifter abonnemang Kompost (inklusive moms)
Till avgiften tillkommer grundavgift.

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Avgift helår

Avgift fritidshus

140 lVarannan vecka1452 kr581 kr
190 lVarannan vecka2178 kr871 kr
240 l*Varannan vecka2904 kr1452 kr
370 lVarannan vecka3630 kr1742 kr
660 lVarannan vecka5808 kr2614 kr
800 l*Varannan vecka7986 kr-

* Inga nya kräl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Abonnemang Kompost - miniservice

Miniservice är en variant av abonnemanget kompost där du som avfallsabonnent får ditt restavfallskärl tömt var 8:e vecka och hemkomposterar allt ditt matavfall. Abonnemanget kräver anmäld hemkompost.

Avgifter abonnemang Kompost - miniservice (inklusive moms)
Till avgiften tillkommer grundavgift.

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Avgift helår

140 lVar 8:e vecka290 kr
190 lVar 8:e vecka581 kr

Abonnemanget Blandat avfall innebär att du slänger matavfall tillsammans med övrigt hushållsavfall. Du lägger avfallet i en vanlig soppåse som du sedan slänger i ditt gröna avfallskärl.

Förpackningar ska alltid källsorteras och återvinnas.

Avgifter abonnemang Blandat avfall (inklusive moms)
Till avgiften tillkommer grundavgift.

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Avgift helår

Avgift fritidshus

140 l

Varannan vecka

2904 kr

1162 kr

190 l

Varannan vecka

4356 kr

1742 kr

240 l*

Varannan vecka

5808 kr

2904 kr

370 l

Varannan vecka

7260 kr

3485 kr

660 l

Varannan vecka

11 616 kr

5227 kr

800 l*

Varannan vecka

15972 kr

-

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Hämtning av trädgårdsavfall

Tilläggstjänsten Hämtning av trädgårdsavfall passar dig som inte vill eller kan kompostera ditt trädgårdsavfall hemma. Mellan maj och oktober hämtas trädgårdsavfall hemma hos dig varannan vecka. Ett avfallskärl för trädgårdsavfallet på 370 liter ingår. I det lägger du trädgårdsavfallet som sedan hämtas och komposteras.

Avgift Hämtning av trädgårdsavfall (inklusive moms)

Kärlstorlek

Hämtningsintervall

Avgift

370 l

Varannan vecka (maj-oktober)

1002 kr

​Alla avfallsabonnenter har avfallskärl där hushållsavfallet ska slängas. Här kan du se måtten för de olika storlekarna på avfallskärl.

Kärl för restavfall

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100

190

60

75

110

240*

70

75

110

370

75

90

110

660

140

90

130

800*
* Det går inte att beställa nya kärl i dessa storlekar.

Kärl för matavfall

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100

Fyrfackskärl införs 2027

År 2027 införs fyrfackskärl för hushållsnära sortering av förpackningar. Här kan du se måtten för de kommande kärlen.

Tänk på att det kommer vara två kärl och att det behöver finnas marginal på båda sidor om kärlen om de byggs in i en konstruktion. Inför införandet av fyrfackskärl kommer mer information och eventuellt även rekommendationer gällande mått för dig som vill bygga en inhägnad till dina kärl.

Fyrfackskärl

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

370

80

90

115

 

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-20
Senast uppdaterad: 2024-05-20
Sidansvarig: Ida Bryngelsson