Gå till innehåll

Taxor och avgifter i Vårgårda

Här hittar du samlad information om kommunens taxor och avgifter. De reglerar hur mycket det kostar att använda vissa av kommunens tjänster, till exempel avgifter för barnomsorg, sophämtning och att hyra kommunens lokaler.

Avgiften regleras enligt Riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerats och innebär en årlig reglering. Avgiften betalas tolv månader om året. Barnen går i ordning efter ålder och det yngsta barnet räknas som barn 1. Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshemstaxa.

Förskoleverksamhet

Taxa i förskolan

Procent av bruttoinkomsten


Barn 1

3 %

Barn 2

2 %

Barn 3

1 %

Barn 4 och fler är avgiftsfria


Fritidshemstaxa

Taxa i fritidshem

Procent av bruttoinkomsten


Barn 1

2 %

Barn 2

1 %

Barn 3

1 %

Barn 4 och fler är avgiftsfria


Maxtaxa från 1 januari 2024

Inkomsttaket 56 250 kronor/månaden.

Förskoleverksamhet

Taxa i förskolan-maxtaxa

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

1 688 kronor

3%

Barn 2

1 125 kronor

2%

Barn 3

563 kronor

1%

Barn 4 och fler

0 kronor

Avgiftsfria

Fritidshemstaxa

Taxa i fritidshem-maxtaxa

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

1 125 kronor

2%

Barn 2

563 kronor

1%

Barn 3

563 kronor

1%

Barn 4 och fler

0 kronor

Avgiftsfria


Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-11
Senast uppdaterad: 2024-01-11
Sidansvarig: Pontus Lilja