Gå till innehåll

Det här kan du lämna

Här får du information om vad du kan lämna på Tumbergs ÅVC och inte. För vissa sorters avfall gäller särskilda regler.

Det här kan du lämna

På återvinningscentralen kan du sortera grovavfall i följande fraktioner:

 • Asbest
 • Däck med fälg
 • Däck utan fälg
 • Elektronik
 • Ej återvinningsbart
 • Energiåtervinning
 • Fallfrukt
 • Farligt avfall (miljöbod)
 • Gips
 • Grenar/ris
 • Impregnerat trä
 • Järn/metall
 • Kyl/frys
 • Tegel/betong
 • Trä
 • Trädgårdsavfall
 • Vitvaror
 • Wellpapp
 • Återbruk
 • Återvinning förpackningar

Allt avfall behöver kunna få plats i containern. Du behöver även kunna bära det själv eller ta med bärhjälp.

Det här kan du inte lämna

  • Mediciner (lämnas på närmsta apotek)
  • Gastuber (lämnas till återförsäljare)
  • Ammunition (lämnas till polisen)
  • Vapen (lämnas till polisen)
  • Airbags (lämnas till godkänd mottagare)
  • Fyrverkerier (lämnas till återförsäljare)

  Att tänka på när du lämnar vissa typer av avfall

  Vid inlämning av farligt avfall ska det du lämnar vara helt, rent och tydligt uppmärkt med vad det innehåller.

  Du får lämna max 20 kg farligt avfall per dygn (gäller ej färg). Vill du lämna mer än 20 kg debiteras du i enlighet med kommunens renhållningstaxa.

  Kontakta alltid personal när du ska lämna farligt avfall.

  Tumbergs ÅVC tar emot invasiva växtdelar i mindre mängder. Vid lämnandet ska växtdelarna vara ordentligt förpackade. Invasiva växtdelar läggs i särkskild container och får inte slängas i container avsett för trädgårdsavfall.

  Tänk även på hur du transporterar växtdelarna till återvinningscentralen så att växtdelar inte sprids på resan.

  Kontakta alltid personal när du ska lämna invasiva växter.

  Det material du lämnar måste vara väl förpackat, vi rekommenderar byggplast. Förpackningen måste vara hel när den läggs i avsedd container. Är förpackningen trasig på något sätt tas den inte emot. Du får själv hantera avlämningen då personal av arbetsmiljöskäl inte får hjälpa till.

  Du får lämna max 20 kg gratis. Överstigande mängder debiteras enligt renhållningstaxa.

  Kontakta alltid personal när du ska lämna asbest.

  Kyl, frys och vitvaror lämnas på nedre delen av området.

  Dörrar och luckor ska vara tejpade och kablar upphängda innan du ställer av avfallet.

  Kontakta alltid personal innan nedfart.

  Inga säckar får slängas bland trädgårdsavfall eller konstruktionsmassor. Töm säckarna på avfallet och släng säckarna på rätt plats.

  Behöver du verkligen slänga det du har med dig? Kanske kan det komma till nytta och glädje för någon annan?

  Det går bra att lämna saker för återbruk i vår container som sköts av PMU Hjulet.

  Vi har också en ställning för virke som kan återanvändas. Av detta virke bygger kommunens arbetsmarknadsenhet fågelholkar, bänkar, insektshotell och annat spännande.

  Kontakt

  Tumbergs återvinningscentral

  Återvinningsvägen 1, 447 91 Vårgårda

  Sidinformation

  Publicerad: 2024-06-03
  Senast uppdaterad: 2024-06-03
  Sidansvarig: Ida Bryngelsson