Gå till innehåll

Begrava sällskapsdjur

Här får du information om vad som gäller om du vill begrava ett sällskapsdjur.

I Vårgårda kommun får du begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Du kan även begrava djuret på en annan plats i naturen om du har markägarens tillstånd. Du ansvarar för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa. Om du tänker på dessa saker vid en jordbegravning bör det inte uppstå några problem:

  • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Det bör minst vara en meter till högsta grundvattennivå från gravens botten.
  • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen (minst 1 meter, eller 1,5 meter om djuret är stort).
  • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag, diken och brunnar. Avstånd beror på markens lutning, jordtyp och hur tät en eventuell brunn är, men generellt räcker 50 meter räcker oftast gott och väl för exempelvis en hund.

Känner du dig osäker kan du ta kontakt med miljöavdelningen och beskriva platsen du tänkt dig. För att få råd om skyddsavstånd är det bra om du vet något om storlek på djur, jordtyp, lutning, och närhet till brunnar.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård eller på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på om det finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. När du gräver ner askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på omkring en meter i höjdled till grundvatten och minst omkring 10 meter till vattentäkt.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson