Gå till innehåll

Katter

Svart katt sitter i högt gräs

Här hittar du tips och råd om vad du behöver tänka på som kattägare och information om det ansvar du har.

Kattägarens ansvar

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker.

Alla katter i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade hos Jordbruksverket från och med år 2023. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register.

Jordbruksverket om att märka och registrera katter. Länk till annan webbplats.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas miljökontoret i frågan. Miljökontoret utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden, exempelvis med övergivna eller förvildade katter. Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du också kontakta Länsstyrelsen.

Salmonella bland katter

Kommunen får ibland in rapporter om salmonellasmittade katter. Smittorsaken är ofta småfåglar, och även människor kan smittas. Försök att hålla barn och katter borta från fågelmatning och tänk på att tvätta händerna.

Tips för att undvika salmonellasmitta från fågelbord:

  • Tvätta händerna om du varit i kontakt med fågelspillning, klappat en misstänkt sjuk katt eller kommit i kontakt med kattlåda med kattbajs.
  • Se till att barn tvättar händerna.
  • Barn bör undvika att leka i nära anslutning till fågelbord.
  • Har du själv fågelbord? Försök hålla rent fågelbordet och på marken under. Tvätta noggrant händerna när du fyllt på fågelbordet med mat eller gjort rent.
  • Har du katt som har diarré eller verkar hängig? Kontakta din veterinär för bedömning.
  • Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att ha ett fågelbord som är konstruerat eller placerat på ett sätt så att katter inte kommer åt det.

Lag om tillsyn av hundar och katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter gäller att du ska hålla katten under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I denna lag anges också att en katt, som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område måste skytten först ha tillstånd av Polisen. Polisen har tillsyn över lagen om tillsyn över hundar och katter samt över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vårgårda kommun.

För ägare till hund gäller ett så att kallat strikt ansvar, det vill säga att skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare. Motsvarande strikta ansvar gäller inte för katt. Anmälningar, som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polismyndigheten. Detsamma gäller för anmälningar som rör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vårgårda kommun.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson