Gå till innehåll

Fiskekort och regler för fiske

Här är listan på våra fiskevårdsområden i Vårgårda. Du kan läsa mer om vilka sjöar som täcks i Vårgårda kommun, vad som gäller för fiskekort och fiskesätt.

Fiskerättsägare som bildar en fiskevårdsområdesförening (FVOF) är enligt lag (lag om fiskevårdsområden, LOFO, 2010:1874) skyldig att förvalta fiskevården inom det eller de vatten som ägarrätten omfattar. Då ett enda vattendrag kan omfatta flera hundra fiskevattenägare samverkar ofta ägarna i en FVOF för att underlätta såväl fiskets bedrivande som dess förvaltning.

Bildande av fiskevårdsområden sker med bidrag från staten. I en FVOF kan olika intressen tillgodose sina intressen och arbeta utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Tänk på

  • Fiskekort till sjöar ger inte rätt till fiske efter kräftor.
  • Båtar, fiskredskap och andra föremål som varit i kontakt med kräftpestsmittat vatten ska desinficeras före sjösättning
  • Fiskekort är personliga och ska medföras vid fiske. Det åligger den fiskande att hålla sig underrättad om gällande regler som anslås på fiskevårdsområdeta anslagstavla eller anges på fiskekort.

Informationen gäller Kvinnestadssjön - Denna sjö hittar du strax sydost om Vårgårda

Fiskesorter

Abborre, Gädda och Mört

Max antal fiskar (fångst)

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt)

Metspö, Kastspö och pimpelspö. Högst 10 angeldon.

Fiskekort Kvinnestadssjön

(Kvinnestad Swish 123 087 500 5)

Dagskort: 40 kronor
Månadskort: 75 kronor
Årskort: 200 kronor
Under 15 år fiskar gratis

Köpa fiskekort

Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda
tfn. 0322-60 06 00

Tånga Camping
447 22 Vårgårda
tfn. 0322-62 43 11

Gäller för sjöarna

Frösjön, Lången, Skörbosjön, Iglasjön, Stora Fäsjön och Halmsjön

Fiskesorter

Abborre, Gädda och Brax

Max antal fiskar (fångst)

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt)

Metspö, Kastspö och pimpelspö.

Övrigt

Många små skogssjöar som kan vara svårtillgängliga. Båt är en fördel, men du kan även få fisk från land.

Fiskekort

Årskort: 100 kronor
Under 15 år fiskar gratis

Köpa fiskekort

https://www.ifiske.se/Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Länsstyrelsen Västra Götaland om fiske Länk till annan webbplats.

Gäller för sjöarna

Säven, Malsjön, Sandsjön, Lilesjö, Björsjön, Hindsjön, Stora och lilla Tränningen, Baståsasjön, med mellamliggande vattendrag, samt Säveån med tillflöden uppströms Säven inom Vänga socken och nedströms Säven till bron vid Sävsjöos inom Ljurs socken. Rönnåsaån med tillflöden uppströms Säven till tämta bygräns, Gräddån upptill hemmanet Klinten och Vingreå från kraftsstationen vid Äne 13:6 till Säven, samt tillrinnande vattendrag inom berörda skifteslag.

Fiskekort gäller inte för

Fiske i Torvån, Lövåsasjön. Gamsån och Rölsbäcken uppströms Vänga mosse

Förbjudet att fiska

Fiske är förbjudet i Björsjön och Hindsjön under tranornas häckningsperiod

Fiskesorter

Abborre, Gädda, Gös och Mört

Max antal fiskar (fångst)

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt)

Metspö, Kastspö och pimpelspö. Fiskekortet gäller för högst 10 angeldon.

Övrigt

Fiske är förbjudet i Björsjön och Hindsjön under tranornas häckningsperiod.

Gös - fiskeförbud 15 maj - 15 juni. Minimimått på gös 45 centimeter.

Fiskekort

https://www.ifiske.se/ Länk till annan webbplats.

Gäller för sjöarna

Mörkabosjön

Fiskesorter

Abborre och Gädda

Max antal fiskar (fångst)

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt)

Metspö, Kastspö och pimpelspö.

Fiskekort Mörkabosjön

Dagskort: 20 kronor
Veckokort: 35 kronor
Månadskort: 60 kronor
Årskort: 100 kronor
Familjekort: 125 kronor

Köpa fiskekort

Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda
tfn. 0322-60 06 00

Gäller för sjöarna

Ornungasjön

Fiskesorter

Abborre, Gädda, Sik, Sutare

Max antal fiskar (fångst)

Ingen begränsning

Tillåtna redskap (fiskesätt)

Metspö, Kastspö och pimpelspö.

Övrigt

Det går bra att fiska både från land och från båt.

Fiskekort

(Ornunga Swish 123 088 828 9)

Dagskort: 50 kronor
Årskort: 200 kronor
Familjekort: 275 kronor

Köpa fiskekort

Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda
tfn. 0322-60 06 00

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-16
Senast uppdaterad: 2024-01-16
Sidansvarig: Pontus Lilja