Gå till innehåll

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Sjö och strandbryn 

LIS-planen utreder och pekar ut lämpliga områden för strandnära bebyggelse och friluftsverksamhet.

Tematiskt tillägg för LIS antogs år 2015. Planen utreder och pekar ut lämpliga områden för strandnära bebyggelse och friluftsverksamhet, med målsättningen att möjliggöra utveckling av landsbygden som bidrar till kommunens attraktionskraft.

Genom att peka ut lämpliga sjöar kommer ny bebyggelse planläggas istället för att enskilda strandskyddsdispenser ges vilket innebär en större spridning på bebyggelsen. Med planläggning av de attraktiva strandnära områdena kan den negativa påverkan på kultur-, natur-, och fritidsvärden minskas.

LIS-planen ska användas som underlag och vägledning för kommunen vid prövning av dispenser inom strandskyddade områden.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-05-12
Senast uppdaterad: 2023-05-12
Sidansvarig: Ida Bryngelsson