Gå till innehåll

Pågående översiktsplanering

Här får du information om kommunens pågående översiktsplanearbete. Just nu pågår arbete med fördjupning av översiktsplanen för Hol.

Fördjupning av översiktsplanen - Hol

Kommunen växer, och intresset för att bosätta och etablera sig i Hol ökar. Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har därför beslutat att en fördjupad översiktsplan för Hol och delar av väg 1900 med omnejd ska tas fram.

Vad händer nu?

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen befinner sig i det inledande programskedet, där nyckelfrågor, planeringsförutsättningar, planens huvuddrag och konsekvenser identifieras.

Om planprocessen för översiktsplan.

Medborgardialog

En tidig medborgardialog har hållits med allmänheten i Hol, föreningar och elever i Hols skola. Det har även funnits möjlighet att lämna sina synpunkter om Hols utveckling i en digital kartenkät.

Allt som kommit fram i dialogen har sammanställts, och kommer att utgöra underlag för ställningstaganden och beslut om planen.

Sammanställning av tidig medborgardialog i Hol 2022 Pdf, 9.3 MB.

Gata/VA-enheten har planerat för en utbyggnad av kommunalt dricksvatten och spillvatten mellan Lagmansholm och Hol. Eftersom ledningarnas dimensionering beror på antalet anslutna hushåll inväntar utbyggnaden att arbetet med fördjupning av översiktsplanen och detaljplan för Hol har kommit längre.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson