Gå till innehåll

Frågor och svar om specialkost och anpassad kost

Här hittar du de vanligaste svaren om specialkost och anpassad kost.

Du anmäler samt scannar in och bifogar läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.
Det är endast för specialkost som du även behöver bifoga läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost. Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Barn och ungdomar med matallergi (även kallat födoämnesallergi), celiaki, kontaktallergi, korsreaktioner, mag-tarmbesvär, sjukdomar, övervikt eller undervikt behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som har behov av specialkost och äter pedagogiska måltider.

Vegetarianer, veganer eller elever som exempelvis av religiösa skäl väljer en annan kost behöver inte ett läkarintyg.

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk legitimation. Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning. Om utredning redan är gjord så kan ni även välja att bifoga en journalkopia som kan hämtas ut på 1177 Vårdguiden.

Om ditt barn är diagnostiserad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver ni inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg eller ett registerutdrag som styrker detta. Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyas så att endast det aktuella behovet av specialkost är kvar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man har celiaki och äggallergi men att äggallergin växer bort. Då behövs ett nytt intyg som endast anger behovet av glutenfri kost.

Laktosintolerans och mjölkproteinallergi är två olika diagnoser.
Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker (laktos). Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är mycket ovanligt hos barn under sex års ålder. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern. Mjölkprotein är däremot en allergi. Man tål inte proteinet i mjölken och kroppen reagerar. Därför skiljs dessa åt i att mjölkprotein är en allergi som kräver intyg, och laktointolerans är en överkänslighet som inte kräver ett intyg.

Den vanliga maten innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktoslåg kost och som de flesta kan äta vid en vanlig intolerans. Hårdost, bordsmargarin och smör i maten ingår alltid, då innehållet av laktos är nästintill obefintligt, Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck. På frukost och mellanmål i förskola och på fritids erbjuds även laktosfri yoghurt och fil till de som behöver.

Ja, många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Fyll i en anmälan och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns, inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap – då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Anmälan om specialkost måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid. En ny anmälan om specialkost ska lämnas in varje år innan terminsstart. En ny anmälan ska också lämnas in däremellan så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även lämna in aktuellt läkarintyg som styrker behovet av medicinsk specialkost. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

För att kunna servera rätt kost till rätt person behöver kostenheten i Vårgårda kommun behandla de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Personuppgifterna hanteras av måltidspersonal och skolledning som lämnar uppgifterna till skolsköterska och berörd pedagogisk personal på respektive enhet. Personuppgifterna sparas i vårat kostdatasystem och raderas när eleven slutar sin skolgång.

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i väntan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden så tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som styrker behovet under utredningstiden.

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år i hela Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Jonas Mårtensson

Ansvarig för Kosten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-06
Senast uppdaterad: 2024-05-06
Sidansvarig: Sara Röjd