Gå till innehåll

Skolkort, elevresor i gymnasieskolan

Skolkort för resor mellan hemmet och skolan ges till dig som är folkbokförd i Vårgårda kommun och/eller studerar på en gymnasieskola i Vårgårda kommun. Elever på Sundlergymnasiet får skolkort på Sundlergymnasiet och behöver inte ansöka.

För att få skolkort från Vårgårda kommun ska du:

  • inte ha fyllt 20 år
  • inte ha inackorderingstillägg.

Studerar du på kunskapskällan i Herrljunga kommer du få ett skolkort där. Studerar du på kommunal skola i Borås ansöker du om skolkort i Borås e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du som går på Sundlergymnasiet i Vårgårda behöver inte göra något. Skolan delar ut skolkort vid skolstart. Går du på gymnasiet i annan kommun ansöker du i vår e-tjänst.

Ansök om skolkort i vår e-tjänst. Eftersom kommuner har olika rutiner gällande skolkort vill vi att du gör en ansökan och får sedan meddelande om du ska hämta kortet på Vårgårda kommun eller om du får kontakta din skola.

Studerar du på Kunskapskällan i Herrljunga kommer du få ett skolkort där. Studerar du på kommunal skola i Borås ansöker du om skolkort i Borås e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du som går på Sundlergymnasiet får skolkort vid skolstart.
Om du har ansökt om skolkort (och går i gymnasieskola på annan ort) får du ett meddelande om att du ska hämta ditt skolkort i kommunhuset i Vårgårda (receptionen) innan skolstart. Du kan ansöka om skolkort även efter skolstarten, men du får ingen ersättning i efterhand för de dagar du betalat dina resor. Handläggningstiden är normalt 10 arbetsdagar. Du får själv betala dina resor under handläggningstiden.

Skolkortet gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 4.00-19.00 under höst- och vårtermin. Tänk på att spara skolkortet under sommaren eftersom det även gäller första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du skolan om du har fått kortet där eller skolskjuts@vargarda.se om du har hämtat kortet på Vårgårda kommun. Då får du hjälp att spärra kortet och att beställa ett nytt. För att få nytt kort i Vårgårda kommun måste du betala en avgift på 100 kronor.

Du behöver inte göra någonting. Kortet fungerar som det ska även om du råkar ha fått ett skolkort med fel skolnamn eller om du har bytt skola sedan du ansökte om skolkort.

Om du avbryter, inte påbörjar studierna eller flyttar och därför inte längre är berättigad till skolkort ska du senast dagen efter förändringen lämna in ditt skolkort till skolan eller kommunens handläggare. Annars kommer du att debiteras enligt Västtrafiks periodkortstaxa. Byter du skola inom Vårgårda kommun behåller du ditt skolkort. Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att eventuellt få ett nytt skolkort. Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på skolskjuts@vargarda.se. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolkort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Om du har fått ett skolkort genom att ange felaktiga uppgifter kommer du att debiteras enligt Västtrafiks månadskortstaxa.

Viktig information

Skolkortet är en värdehandling och är personligt. Du är ansvarig för ditt kort så var noga med att hålla reda på det.
Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar.
Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Vid förlorat kort eller oläsligt skolkort

Förlorar eller förstörs ett busskort kan nytt beställas av skolskjutshandläggare skolskjuts@vargarda.se och det kostar 100 kr.

Anslutningsbidrag

Du som har minst 6 kilometer från bostaden (folkbokföringsadressen) till närmaste hållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Du behöver ansöka om anslutningsbidrag inför varje läsår. Är du folkbokförd i Vårgårda ansöker du via formuläret "Ansökan om skolsjuts" och anger särskilda skäl. Bor du inte i Vårgårda kommun ska du ansöka hos din hemkommun.

Kontantersättning

Om du inte har tillgång till bussförbindelse kan du ansöka om kontantersättning (resebidrag). Du kan inte ha kontantersättning samtidigt som skolkort. Kontantersättning söker du hos hemkommunen. Du behöver ansöka om kontantersättning inför varje läsår. Är du folkbokförd i Vårgårda ansöker du via formuläret "Ansökan om skolskjuts" och anger uppgifter under särskilda skäl.

Har du problem med att ansöka digitalt kontakta skolskjutshandläggare, skolskjuts@vargarda.se eller använd den blankett som finns vid ansökan av e-tjänsten.

Kontakt

Sara Röjd

Ansvarig för skolskjutsen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-04
Senast uppdaterad: 2024-06-04
Sidansvarig: Sara Röjd